Instytut Lotnictwa podpisał deklarację współpracy „Just Culture” mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

„Priorytetem jest bezpieczeństwo wraz z bezpiecznym postępowaniem”

–  European Corporate Just Culture Declaration

Deklaracja nawiązuje do European Corporate Just Culture Declaration podpisanej w dniu 1 października 2015 roku w Brukseli, przez przedstawiciela Komisji Europejskiej p. Violetę Bulc – Komisarza ds. Transportu oraz reprezentantów środowiska lotniczego.

„Just Culture” to zbiór zasad sprawiedliwego traktowania w przypadku analizy zdarzeń lotniczych.

Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się do wdrażania Kluczowych Zasad Just Culture w organizacjach lotnictwa cywilnego i współpracy poprzez wymianę doświadczeń oraz zachęcanie środowiska lotniczego do jego wdrażania.

Deklarację w imieniu Instytutu Lotnictwa podpisał zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa i dyrektor ds. naukowych, dr hab. inż. Cezary Galiński.

Podziel się wpisem