24 października 2023 roku odbył się organizowany przez Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność” warsztat „Making of R&D. Financing Smart and Clean Mobility in Space” stanowiący zwieńczenie ceremonii otwarcia Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Warsztat zebrał przedstawicieli branży kosmicznej z całej Europy i nakierowany był na dyskusję na temat wyzwań i skutecznych strategii finansowania projektów B+R w sektorze kosmicznym w ramach programu Horyzont Europa. Eksperci Instytutu dzielili się swoim doświadczeniem w zastosowaniu programu iteracyjnego.

Wydarzenie otwarte zostało przez dr Beatę Lubos – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, podczas gdy Tobiasz Mayer – p.o. kierownika Sekcji Testów Napędów Rakietowych wygłosił przemówienie pt. „Embracing Iteration: Latest Trends and Potential Directions in Space Sector Development Why Failing Fast Matters” nadając ton dalszym dyskusjom.

Następnie odbyła się sesja pitchingowa, podczas której zaproszeni goście zaprezentowali pomysły na projekty B+R oraz zaprezentowali potencjał reprezentowanych przez siebie firm i instytucji. W sesji wzięli udział:

  • Jakub Strojek, CEO Orbital Matter z prezentacją pt. „Orbital Matter – 3D Printing Construction Company in Space”
  • dr Łukasz Jan Kapusta, kierownik Laboratorium Diagnostyki Laserowej Politechniki Warszawskiej z prezentacją pt. „Laser Diagnostics Laboratory of Atomization and Reactive Flows”
  • Pushya Subramanyam, inżynierka symulacji i analiz w Polaris Raumflugzeuge GmbH z prezentacją pt. „Spaceplane and Aerospike Engine Development at Polaris Raumflugzeuge GmbH”

Po sesji pitchingowej odbyły się dyskusje warsztatowe w dwóch grupach:

  1. “How to translate ideas and technologies into project phases. Creating Horizon Europa proposals using the TEST – FAIL – REPEAT method” prowadzonej przez Tobiasza Mayera oraz Pawła Surmacza, kierownika Sekcji Napędów Satelitarnych.
  2. „Horizon Europa project management and dissemination: publications, commercialization, startups” – prowadzonej przez Kamila Sobczaka, kierownika Działu Napędów Kosmicznych oraz Błażeja Marciniaka, kierownika Sekcji Systemów Rakietowych.

Całość wydarzenia poprowadził dr Oskar Lubiński, specjalista Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Liczymy, że produktywne dyskusje zaowocują projektami B+R finansowanymi dzięki programowi Horyzont Europa. Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność” oferuje również indywidualne konsultacje na temat projektów i konsorcjów w ramach programu Horyzont Europa. Zgłoszeń można dokonywać poprzez kontakt mailowy na adres: oskar.lubinski@ilot.lukasiewicz.gov.pl.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem