dr inż. Paweł Stężycki

Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Obronnego (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe – ASD) wybrali nowe władze zarządu. Nominację do tego grona otrzymał dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

ASD jest głosem europejskiego przemysłu lotniczego, kosmicznego, obronnego i bezpieczeństwa, którego bezpośrednimi członkami jest 18 największych europejskich firm i 23 stowarzyszenia krajowe z siedzibami w 18 krajach.

Polskę w ASD reprezentuje Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL), którego nowym prezesem w czerwcu br. został również dyrektor Stężycki.

Kadencja zarządu ASD przewidziana jest na okres 2 lat tj. do 2023 roku.

O stowarzyszeniu ASD

Celem ASD jest promowanie najlepiej pojętego interesu przemysłu w dialogu z instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami. Stowarzyszenie przyczynia się do kształtowania skutecznej polityki i prawodawstwa na szczeblu europejskim i światowym poprzez propagowanie wspólnych stanowisk; promuje także współpracę międzynarodową i dialog z innymi stowarzyszeniami i organizacjami międzynarodowymi.

W 2018 roku członkowie ASD zatrudniali łącznie ponad 870 000 osób i wygenerowali obrót w wysokości 246 miliardów euro.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem