dr inż. Paweł Stężycki

14 czerwca 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego, podczas którego wybrano nowe władze zarządu. Nowym prezesem stowarzyszenia został dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

Dyrektor Stężycki zastąpił na tym stanowisku ustępującego prezesa stowarzyszenia oraz prezesa zarządu i dyrektora generalnego WSK „PZL- Rzeszów” S.A., Marka Dareckiego.

W wyborach do zarządu SPPL wybrani zostali także:

  • Janusz Zakręcki – prezes i dyrektor naczelny PZL Mielec (wiceprezes SPPL),
  • Jacek Libucha – prezes PZL Świdnik (wiceprezes SPPL),
  • Marian Lubieniecki – prezes General Electric Company Polska (członek zarządu SPPL),
  • Wojciech Wasik – prezes Pratt&Whitney Rzeszów oraz Pratt&Whitney Kalisz (członek zarządu SPPL),
  • Mirosław Kowalski – dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (członek zarządu SPPL).

Kadencja zarządu przewidziana jest na okres 3 lat tj. do 2024 roku.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego zostało założone w 2000 roku, w celu wspierania dynamicznego rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce. SPPL jest organizacją non-profit, reprezentującą firmy i instytucje z przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego.

Do jego celów należy m.in.: stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Polsce, rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa, współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, promocja polskiego przemysłu lotniczego, wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym, reprezentowanie polskiego przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego w Europie i na świecie oraz organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców.

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego zrzesza obecnie 33 firmy i instytucje z sektora lotniczego (5 instytucji B+R, 15 dużych przedsiębiorstw oraz 13 małych i średnich przedsiębiorstw). Łącznie zatrudniają one około 14 000 osób.

SPPL jest członkiem AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD).

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem