Tegoroczny 9. Konkurs Technologiczny Droniada GZM 2022 odbył się w dniach 25-29 czerwca 2022 na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Partnerem strategicznym imprezy był Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, który wspierał analizę lotów w kategorii szczególnej metodyką SORA.

Droniada GZM 2022 to już dziewiąta doroczna impreza dronowa, w której studenci i przedstawiciele firm startują w różnych konkurencjach. Zawody pokrywają się z zastosowaniem dronów w poszczególnych sektorach biznesu, np. transport medyczny, rolnictwo precyzyjne, monitoring infrastruktury. Jest to kuźnia młodych talentów, ale też wgląd w trendy bezzałogowych statków powietrznych.

Współorganizatorem Droniady GZM 2022 była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Nad bezpieczeństwem lotów czuwała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz zespół Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Ocena ryzyka: SORA Assistance dla dronów

Obecność przedstawicieli Instytutu podczas Droniady miała na celu popularyzację analizy bezpieczeństwa metodyką SORA. Kierownik Jednostki Certyfikującej, Anna Mazur oraz inżynier jednostki, Piotr Ginter wspierali konkurencję „Sztafeta”. Misja bezzałogowa była wykonana w kategorii szczególnej, a więc niezbędne było wsparcie uczestników przy analizie parametrów bezpieczeństwa.

W ramach tego zadania, pod koniec marca br., został zorganizowany specjalny webinar SORA Assistance dla uczestników Droniady. Było to wprowadzenie teoretyczne, wspierające wiedzę na temat ryzyka dla uczestników startujących w konkurencji „Sztafeta”.

Wsparcie dla branży oraz młodych entuzjastów dronów

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wspiera rozwój sektora poprzez pomoc w zrozumieniu regulacji wymaganych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z tego względu Droniada była doskonałym miejscem promocji do społeczności dronowej usług metodyki SORA Assistance. Aby podkreślić ten fakt, Instytut ufundował nagrodę specjalną w postaci 5000 złotych dla zwycięskiego zespołu konkurencji „Sztafeta”.

Instytut promował także podczas Droniady płatne staże wśród młodych talentów technologii bezzałogowych (więcej informacji).

Wydarzenie było okazją do przedstawienia refleksji na temat rozwoju trendów technologii bezzałogowych w różnych sektorach biznesu, a tym samym zachęcenia podmiotów prywatnych i publicznych do współpracy z Instytutem w ramach Centrum Technologii Bezzałogowych.

World Urban Forum

Podczas Droniady odbyło się także World Urban Forum (26-30 czerwca 2022) – najważniejsze międzynarodowe wydarzenie poświęcone polityce, transformacji i rozwoju miast. W ramach wielu wydarzeń zespół Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wraz z innymi podmiotami prowadzili warsztaty i wykłady na temat gotowości miast do wprowadzenia „trzeciego wymiaru mobilności” czyli wdrożenia usług dronowych oraz warunków ich społecznej akceptacji.

Co z tą SORĄ? Refleksje nad metodyką analizy ryzyka dla dronów

Analiza ryzyka w metodyce SORA – sprawdzian podczas konkursu Droniada GZM 2022

„The third dimension of cities” – Final of Droniada GZM 2022

Z Droniady na płatne staże

B+R wspomaga rozwój rynku dronowego – Kawiarenka Robotyczna w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem