AEROdays 2019

W dniach 27-30 maja 2019 w Bukareszcie odbywają się  Europejskie Dni Aeronautyki – AEROdays (European Aeronautics Days). To wiodące wydarzenie w dziedzinie badań i innowacji w dziedzinie lotnictwa oraz forum, na którym prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego w całej Unii Europejskiej. Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na wydarzeniu reprezentuje dyrektor naczelny, dr inż. Paweł Stężycki oraz dyrektor ds. naukowych, dr hab. inż. Andrzej Leski.

Uczestnikami AEROdays są członkowie czołowych ośrodków naukowych i przemysłu lotniczego ze wszystkich kontynentów, m.in. z NASA, Airbus, RR oraz Bombardier.

Obrady dotyczą współpracy przy realizacji przyszłych projektów na poziomie europejskim i światowym.

BUCHAREST AEROdays

Jako pierwszy gospodarz AEROdays w Europie Środkowej i Wschodniej, Bukareszt oferuje zarówno wyróżniającą się lokalizację wydarzenia – rumuński Pałac Parlamentu -– jak i otwarte środowisko dla regionalnych synergii w badaniach i edukacji, w pełni wykorzystując możliwości napędzane przez rozszerzenie Unii Europejskiej i rozwój zrównoważonej europejskiej strategii w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego.

AEROdays 2019
Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na AEROdays 2019

Od prawie trzech dekad Europejski Dzień Aeronautyki jest wiodącym wydarzeniem w dziedzinie badań i innowacji w dziedzinie lotnictwa, odzwierciedlającym priorytety i strategie określone w Ramowych Programach Badawczych Unii Europejskiej.

TandemAEROdays19.20

Ósma edycja AEROdays opiera się na osiągnięciach programu „Horyzont 2020”, największego dotychczas unijnego programu badań i innowacji, i na nowym podejściu – z dwoma zintegrowanymi wydarzeniami organizowanymi w Rumunii w 2019 r. i w Niemczech w 2020 r. pod nazwą: TandemAEROdays19.20.

Oba wydarzenia stanowią solidną platformę do dzielenia się i przeglądu najnowszych osiągnięć w aeronautyce i transporcie lotniczym w całej Unii Europejskiej, co jeszcze bardziej ma wzmocnić jej pozycję lidera na wysoce konkurencyjnym i strategicznym rynku międzynarodowym.

TandemAEROdays19.20 organizują: ze strony rumuńskiej: Narodowy Instytut Badań Kosmicznych (National Institute for Aerospace Research “Elie Carafoli”) i Agencja Wykonawcza ds. Szkolnictwa Wyższego, Badań, Rozwoju i Finansowania Innowacji (UEFISCDI), a ze strony niemieckiej: Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego (BDLI).

Oficjalna strona wydarzenia: http://www.tandemaerodays19-20.eu/.

Szczegółowa agenda: http://www.tandemaerodays19-20.eu/programme/

8th European Aeronautics Days Bucharest, Romania 27 – 30 May, 2019 from Aerodays on Vimeo.

Podziel się wpisem