XV Krajowe Forum Wiropłatowe 2020

Zapraszamy na XV Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymujemy w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo gości podjęliśmy decyzję, że spotkanie w 2020 roku odbędzie się wirtualne, a uczestnicy wydarzenia pozostaną w kontakcie e-mailowym i/lub telefonicznym. Wymiana opinii i dyskusja toczyć się będzie po otrzymaniu kompletu materiałów konferencyjnych.

>> Komunikat XV KFW [aktualizacja: 22.06.2020] [.doc, 260 kB] <<

>> Karta zgłoszenia [.doc, 251 kB] <<

>> Referaty [.pdf, 12,4 MB] <<

CELE I ADRESACI

 

Celem Krajowego Forum Wiropłatowego jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą. Zgodnie z praktyką sprawdzoną w ramach poprzednich edycji konferencji oczekujemy referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Przewidujemy możliwość przedstawiania referatów przeglądowych, oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planujemy uczestnictwo gości zagranicznych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przyjął rolę głównego organizatora Forum przy współpracy z instytucjami i organizacjami wymienionymi w treści niniejszego Komunikatu.

Zapraszamy wszystkich do czynnego uczestnictwa w naszej konferencji i prosimy o poinformowanie o niej innych potencjalnie zainteresowanych osób.

 

ORGANIZATOR

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa


WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Politechnika Warszawska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa

 

KOMITET NAUKOWY

 • Przemysław Bibik – Politechnika Warszawska
 • Martin Bugaj – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovensko (Słowacja)
 • Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
 • Dariusz Frątczak – Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej
 • Jerzy Klimkowski – koło seniorów inżynierów PZL Świdnik
 • Robert Konieczka – Politechnika Śląska
 • Grzegorz Kowaleczko – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Wiesław Krzymień – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Tomasz Łusiak – Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska
 • Andrej Novak – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovensko  (Słowacja)
 • Krzysztof Sibilski – Politechnika Warszawska
 • Kazimierz Szumański – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

 

BIURO ORGANIZACYJNE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Dział Marketingu i Komunikacji
Magda Wiejacha
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
T: (22) 846 00 11 w. 547 | E: magda.wiejacha[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

 

TERMIN FORUM

25 września 2020 roku

 

MIEJSCE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

 

UCZESTNICTWO

Liczba miejsc na Forum nie jest ograniczona.

Uczestniczyć w Forum można na dwa sposoby:

 • zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego zamieszczenie referatu w materiałach konferencyjnych,
 • udział w Forum (bez referatu).

Materiały konferencyjne udostępnione będą wszystkim uczestnikom.

Istnieje możliwość opublikowania referatów prezentowanych na Forum jako publikacji w Kwartalniku Naukowym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – Transactions on Aerospace Research.

 

TERMINARZ

 • 07.2020 r. – zgłoszenie udziału na załączonym formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów
 • 08.2020 r. informacja o akceptacji uczestnictwa i prośba o przysłanie referatu w wersji edytowalnej
 • 09.2020 r. – XV Krajowe Forum Wiropłatowe – przesłanie Uczestnikom materiałów konferencyjnych XV Forum

Wymagania dotyczące formatu tekstu streszczeń referatów i pełnych referatów.

Tekst powinien zawierać:

 1. Nazwisko/a/ Autora/Autorów/ i prezentowaną firmę
 2. Tytuł referatu
 3. Streszczenie referatu o objętości formatu A4 / Word /czcionka 11, pojedynczy odstęp wierszy
 4. Pełny referat  o objętości kilku formatów A4 / Word /czcionka 11, pojedynczy odstęp wierszy

 

 

Podziel się wpisem