Dyrektor Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa Paweł Stężycki podczas przemówienia na 12 Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

W dniach 7-8 listopada 2023 Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa gościł ponad 120 uczestników 12. Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. To cykliczna konferencja naukowa, której celem jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze z całej Europy. Tegoroczna edycja wprowadziła nową formułę wystąpień – podczas dwóch dni odbyły się cztery panele dyskusyjne, w których udział wzięli eksperci – profesorowie, kadra naukowa z uczelni i instytutów oraz przedstawiciele biznesu.

Przedstawiciele Instytutu byli zarówno mówcami, moderatorami, jak i uczestnikami wystąpień. Konferencję otworzyli: prezes Centrum Łukasiewicz, dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Jacek Piechota oraz przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Bogdan Sojkin. Moderatorami poszczególnych sesji byli dr inż. Sylwester Wyka, prof. Joanna Cygler, prof. Mirosława Pluta-Olearnik, prof. Bogdan Sojkin oraz prof. Agnieszka Izabela Baruk. Udział w panelach dyskusyjnych wzięli m.in. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, dr Beata Lubos, czy dyrektor wykonawczy programów technologicznych na Europę Środkową i Wschodnią, GE Aerospace, dr inż. Marian Lubieniecki. Konferencję poprowadziły natomiast prof. Joanna Cygler oraz dr Aneta Olejniczak.

Market pull i technology push

Sesja otwierająca forum była okazją do przedstawienia tego, jak wygląda marketing w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zdaniem prezesa sieci istotna jest równowaga pomiędzy market pull oraz technology push, czyli zarówno odpowiadanie na potrzeby rynkowe, jak również kreowanie zainteresowania nowymi rozwiązaniami. Najważniejszym i nadrzędnym celem Łukasiewicza jest komercjalizacja badań naukowych oraz postrzeganie rynku przez perspektywę globalną.

Nowe modele biznesu i strategii instytucji naukowych i badawczych

Uczestnicy paneli dyskusyjnych dzielili się swoimi przemyśleniami o przełomowych zmianach w otoczeniu i o tym jaki wpływ mają one na instytucje naukowe i badawcze. Przedmiotem debaty były także nowe strategie rynkowe, nowe kierunki i nowe narzędzia marketingowe. Podjęto także dyskusje na temat rekonfiguracji modeli biznesowych w instytucjach naukowych i badawczych oraz wymogów kompetencyjnych w skutecznych działaniach rynkowych instytucji naukowych i badawczych w czasach niepewności otoczenia.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w warsztacie „Jak zorganizować skuteczne działania w instytucji naukowej, aby zwiększyć świadomość społeczną i zrozumienie nauki?” oraz w sesji referatowej i plakatowej. Swoją ofertę przedstawiły również Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za dwa dni wyczerpujących rozmów, ciekawych przemyśleń oraz naukowych inspiracji.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem