Zapraszamy na XII Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymujemy w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się 23 czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.  Zgodnie z praktyką sprawdzoną w czasie poprzednich konferencji oczekiwane są referaty związane z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie. Organizatorzy przewidują możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planowane jest uczestnictwo gości zagranicznych.

Szczegółowe informacje: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/12-krajowe-forum-wiroplatowe/.

Podziel się wpisem