Zapraszamy na XII Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymujemy w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r. Tegoroczna edycja odbędzie się 23 czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.  Zgodnie z praktyką sprawdzoną w czasie poprzednich konferencji oczekujemy referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Przewidujemy możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych, oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planujemy uczestnictwo gości zagranicznych.

Instytut Lotnictwa przyjął rolę głównego organizatora Forum przy współpracy z instytucjami i organizacjami wymienionymi na stronie tytułowej tego Komunikatu.

Zapraszamy wszystkich do czynnego uczestnictwa w naszej konferencji i prosimy o poinformowanie o niej innych potencjalnie zainteresowanych osób.

[wc_divider style=”solid” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

>> KARTA ZGŁOSZENIA <<

>> KOMUNIKAT v.1 <<

[wc_divider style=”solid” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]


ORGANIZATOR:

 • Instytut Lotnictwa w Warszawie


WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Lubelska


KOMITET NAUKOWY:

 • Przemysław Bibik – Politechnika Warszawska
 • Martin Bugaj – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovensko (Słowacja)
 • Jerzy Klimkowski – PZL Świdnik
 • Robert Konieczka –Politechnika Śląska
 • Grzegorz Kowaleczko –Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Jarosław Kozuba – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie/
 • Wiesław Krzymień – Instytut Lotnictwa
 • Tomasz Łusiak – Politechnika Lubelska
 • Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska
 • Andrej Novak – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovensko  (Słowacja)
 • Krzysztof Sibilski – Politechnika Warszawska
 • Kazimierz Szumański – Instytut Lotnictwa


UCZESTNICTWO:

Liczba miejsc na Forum ograniczona jest do 100 osób ze względu na wielkość sali głównej.

Uczestniczyć w Forum  można na dwa sposoby:

 • zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego prezentacja na Forum,
 • udział w Forum (bez referatu).

Przewiduje się zorganizowanie również sesji plakatowej.

Istnieje możliwość opublikowania, w Pracach Instytutu Lotnictwa (9 pkt.), referatów  prezentowanych na Forum


OPŁATY:

 • Udział w Forum jest płatny: 100 zł netto + 23% vat, do zapłaty 123 zł brutto
 • Seniorzy oraz studenci są zwolnieni z opłaty.
 • Organizator nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Nr konta: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

Z obowiązkowym dopiskiem:

Opłata za udział w KFW 2017.

Podając (imię i nazwisko/instytucja).

 


TERMINARZ:

 • 18.05.2017 r. zgłoszenie udziału na załączonym formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów.
 • 26.05.2017  Informacja o akceptacji do wygłoszenia referatu
 • 23.06.2017 r. (piątek) XII Krajowe Forum Wiropłatowe


WSTĘPNY PROGRAM FORUM:

9.00 – 9.45   – rejestracja

10.00 – 10.30  – powitanie Gości i rozpoczęcie Forum

10.30 – 12.00  – referaty problemowe – Sala IKAR

12.00 – 13.30  – przerwa  obiadowa

14.00 – 17.00   – referaty techniczne –  Sala IKAR

Wymagania dotyczące formatu tekstu streszczeń referatów

Tekst powinien zawierać:

 1. Nazwisko/a/ Autora/Autorów/ i prezentowaną firmę
 2. Tytuł referatu
 3. Streszczenie referatu o objętości formatu A4 / Word /czcionka 11, pojedynczy odstęp wierszy/


BIURO ORGANIZACYJNE:

mgr Marek Gospodarczyk
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: (22) 846 00 11 w. 553
e-mail: marek.gospodarczyk@ilot.edu.pl


TERMIN FORUM:

23 czerwca 2017 roku


MIEJSCE:

Instytut Lotnictwa w Warszawie
Budynek A, Sala IKAR
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
www.ilot.edu.pl

Podziel się wpisem