Tłumnie było w Instytucie Lotnictwa na otwarciu najnowocześniejszego laboratorium badania łożysk. Specjalnie wyprodukowane dla nas urządzenia i okazja zobaczenia jedynego na świecie laboratorium o takich możliwościach przyciągnęły wielu gości.

Wśród zaproszonych nie zabrakło zarówno przedstawicieli administracji rządowej oraz ministerstw, jak i szacownej kadry naukowej oraz pracowników nowego laboratorium.

Po uroczystości, goście otrzymali statuetki w kształcie łożysk, z którymi chętnie pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Na zdjęciu: pierwszy rząd – prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju, Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Magdalena Nizik – Prezes Zarządu General Electric Polska, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Stanisław Adamczak – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego; stoją – dr inż. Rafał Kajka – Dyrektor Engineering Design Center, Hubert Królikowski – Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki, prof. Jerzy Banaszek – dziekan Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, Roman Adamczyk – dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki, Grzegorz Szymanowski – były Dyrektor Engineering Design Center, prof. Jerzy Osypowicz, prof. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Piotr Wolański, Paweł Poncyljusz – AvioAero, Marcin Wasilewski – General Electric, Michał Woelke – General Electric, Grzegorz Krygier, Zygmunt Langer z  Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rafał Sawicki – laboratorium badania łożysk, Bartosz Golczak – laboratorium badania łożysk, Jerzy Cieślukowski – laboratorium badania łożysk, Paweł Szuchnik – kierownik laboratorium badania łożysk, Dariusz Balcerzak – laboratorium badania łożysk, Tomasz Kabala – laboratorium badania łożysk.

 

Podziel się wpisem