10 grudnia 2017 roku w wieku 85 lat zmarł dr inż. Alfred Baron – specjalista budowy samolotów, główny konstruktor samolotów I-22 Iryda i I-23 Manager, wieloletni pracownik Instytutu Lotnictwa. Uroczystość żałobna połączona z kremacją odbędzie się w środę, 13 grudnia 2017 roku o godz. 14:15 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, ul. Wóycickiego 14. Pogrzeb odbędzie się 18 grudnia 2017 roku w Poznaniu.

Urodzony 4 kwietnia 1932 w Saint-Aybert we Francji, specjalista budowy samolotów. Ukończył w 1957 Moskiewski Instytut Lotniczy otrzymując dyplom mgr inż.

W 1957 przystąpił do pracy w  WSK Mielec, gdzie pracował do 1971, piastując różne stanowiska kierownicze i realizując prace konstrukcyjno-badawcze. Był kierownikiem sekcji aerodynamicznej, głównym konstruktorem w projekcie dwusilnikowego samolotu rolniczego M-12, kierownikiem biura konstrukcyjnego opracowującego dokumentację seryjną śmigłowca Mi-2, współautorem koncepcji samolotu naddźwiękowego M-7, organizatorem i kierownikiem Działu Prób Silników Wysokoprężnych i Aparatury Paliwowej w WSK-Mielec, który powstał po zakupie licencji na produkcję silników wysokoprężnych Leyland.

W latach 1972-1979 był dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych w Poznaniu. W tym czasie obronił pracę doktorską na Politechnice Poznańskiej traktującą o badaniach oporu aerodynamicznego pojazdów szynowych.

W 1979 roku przeniesiony służbowo do Instytutu Lotnictwa na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Konstrukcji i jednocześnie mianowany Głównym Konstruktorem samolotu szkolno-bojowego I-22 „Iryda”. Stanowiska te piastował aż do zakończenia wstępnych badań w locie samolotu I-22 w 1987 roku. Następnie zainicjował nowatorski program budowy małego czteromiejscowego samolotu dyspozycyjnego wykonanego całkowicie z materiałów kompozytowych w technologii preimpregnatów i został jego głównym konstruktorem. Samolot ten o oznaczeniu I-23 „Manager” uzyskał w 2002 roku od Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikat zgodności z przepisami FAR 23.

Od 2003 roku zajmował się problematyką małych samolotów w transporcie lotniczym. Zainicjował europejski projekt badawczy „European Personal Air Transportation System” (EPATS) – zrealizowany w latach 2007-2008 oraz krajowy „System Transportu Małymi Samolotami” (STMS) – zrealizowany w latach 2008-2009. Pełnił w nich funkcję kierownika merytorycznego.

W latach 60-tych szkolił się w Anglii w firmie Leyland Motors, a w latach 1970-71 studiował na French Petroleum Institute w Paryżu, jako stypendysta ONZ. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji i prac naukowo-badawczych oraz beneficjentem grantów krajowych i europejskich, w tym grantu Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1993-1995) zatytułowanego: „Optymalizacja podstawowych parametrów samolotu szkolno-bojowego przy zadanym zbiorze zadań operacyjnych”. W latach 2010 – 2016 opracował 4 książki sumujące jego lotnicze doświadczenie konstruktora samolotów: o samolotach I-22 „Iryda” i I-23 „Manager” oraz o Systemie Transportu Małymi Samolotami.

Wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i najwyższym polskim wyróżnieniem lotniczym „Błękitne Skrzydła”.

Alfred Baron przy samolocie I-22 Iryda. Archiwum: Instytut Lotnictwa.

Projekty Alfreda Barona:

Myśliwiec przechwytujący MAI-AB

projekt dyplomowy Alfreda Barona opracowany w Moskiewskim Instytucie Lotniczym w 1956-1957 r pod kierunkiem Artema Iwanowicza Mikojana.

Samolot TS-8 Bies

konstrukcji Tadeusza Sołtyka, wyprodukowany w Mielcu w wersji TS-8 II w latach 1958-1960 w ilości 229 egzemplarzy – Udział w uruchomieniu produkcji seryjnej w Mielcu: opracowanie procesów technologicznych montażu skrzydła (technolog) i nadzór nad montażem 1-szej partii skrzydeł (mistrz).

Samolot M-4 Tarpan

konstrukcji Stanisława Jachyry, opracowany i wyprodukowany w Mielcu w latach 1959-1961 w ilości 3 egzemplarzy – Udział w projekcie: obliczenia aerodynamiczne i przygotowanie badań w locie.

Samolot bojowy Lim-6

polska modyfikacja MiG-17 konstrukcji Mikojana-Górewicza, produkowany w Mielcu w latach 1958-1964  w ilości 587 egzemplarzy (Lim-6 i Lim-5) – w wersjach modyfikacyjnych opracowanych  przez zespół konstruktorów WSK Mielec, obejmujących m.i.: zdwojone koła i owiewko-zbiornik, rakiety startowe, klapy z nadmuchem, spadochron hamujący, dwa dodatkowe punkty podwieszeń. Udział: Analizy i dobór parametrów modyfikacyjnych, obliczenia aerodynamiczne (kierownik sekcji aerodynamicznej). Projekt zabudowy rakiet startowych. Przygotowanie programów badań w locie.

Samolot rolniczy M12A

Projekt Alfreda Barona opracowany w WSK Mielec w 1964. Dokumentacja opracowana przez zespół konstruktorów WSK Mielec pod kierunkiem Alfreda Barona. Badania tunelowe przeprowadzono w Instytucie Lotnictwa w 1964 r. Prace zostały wstrzymane z powodu podjęcia decyzji rządu o uruchomieniu produkcji śmigłowca Mi-2 w WSK Mielec.

Samolot wielozadaniowy An-2

konstrukcji O. K. Antonowa, produkowany na licencji  w Mielcu w latach 1960-1980 w ilości 11881 egzemplarzy – Udział w produkcji seryjnej, jako Zastępca Kierownika Wydziału montażu ostatecznego WSK Mielec w latach 1962-1963. Autor i współautor zmian konstrukcyjnych poprawiających technologię montażu.

Śmigłowiec wielozadaniowy Mi-2

konstrukcji M.L. Mil’a, wdrożony do produkcji seryjnej w Mielcu w 1963-1965 i produkowany w Świdniku w latach 1965 – 1990  w ilości 8500 egzemplarzy – Udział we wdrożeniu do produkcji seryjnej w latach 1963-1965, jako kierownik zespołu konstruktorów Mielca, Świdnika i Biura Konstrukcyjnego Mil’a (Kierownik Działu Konstrukcyjnego WSK Mielec). Opracowanie dokumentacji seryjnej śmigłowca, na bazie dokumentacji prototypowej licencjodawcy, dla potrzeb produkcji seryjnej w WSK Świdnik. Autor rozwiązań usprawniających konstrukcję i technologię.

Samolot bojowy M-7

projekt opracowany przez zespół konstruktorów mieleckich w 1967-1968 r – Lekki samolot myśliwsko-szturmowy w układzie bezogonowca z cienkimi skrzydłami w kształcie delty, zaprojektowany w oparciu o ogólne  wymagania Dowództwa Wojsk Lotniczych w ramach konkursu (nie rozstrzygniętego) na samolot bojowy (w którym brał również udział wcześniej opracowany samolot T. Sołtyka „Grot”) –  Udział: analiza i dobór parametrów układu, obliczenia aerodynamiczne i własności taktyczno-technicznych.

Samolot rolniczy M-15

konstrukcji R.M.Izmaiłowa, opracowany przez zespół konstruktorów mieleckich z udziałem Instytutu Lotnictwa  i produkowany w WSK Mielec w latach 1972-1979 w ilości 155 egzemplarzy – Udział: Obliczenia masowe i aerodynamiczne,analizy techniczno-ekonomiczne zasadności przyjętego układu.

Samolot szkolno-bojowy I-22 Iryda

konstrukcji Alfreda Barona, opracowany w Instytucie Lotnictwa i produkowany w WSK Mielec w latach 1984-1989 w ilości 17 egzemplarzy – Pierwszy całkowicie polski samolot odrzutowy dwu silnikowy, opracowany w oparciu o Wymagania  Taktyczno-Techniczne Ministerstwa Obrony Narodowej z 1981 r– Udział: Główny Konstruktor i kierownik programu od 1979 do 1987 roku.

Lekki samolot bojowy I-22 MS

projektu Alfreda Barona opracowany w Instytucie lotnictwa z udziałem Politechniki Rzeszowskiej w latach 1985-1987 – Wersja bojowa, jednomiejscowa samolotu I-22 z 8-ma punktami podwieszenia uzbrojenia i z silnikami  K-15 o ciągu 1500 kG każdy, opracowana w oparciu o WWTT STL MON z września 1986r – Udział: Główny Konstruktor. Udział w opracowaniu i uzgodnienie WWTT z STL MON.

Samolot osobowy I-23 Manager
konstrukcji Alfreda Barona, opracowany w Instytucie Lotnictwa i wykonany w WSK PZL Świdnik w dwóch egzemplarzach w latach 1995-1998.Pierwszy polski samolot kompozytowy certyfikowany wg przepisów FAR 23. Certyfikat nr BB-215, wydany przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego 3 Października 2001.Udział: Autor koncepcji i Główny Konstruktor Samolotu

Europejski System Transportu Małymi Samolotami
projekt Alfreda Barona opracowany w Instytucie Lotnictwa wspólnie z zagranicznymi partnerami i zgłoszony do Komisji Europejskiej w październiku 2005 roku. Zrealizowany w latach 2007-2008. Udział: kierownik merytoryczny projektu.

4 książki:

Samolot szkolno-bojowy I-22 Iryda: wymagania, realizacja, ocena – 2010
Samolot osobowy I-23 Manager – 2014
Międzyregionalny Transport Lotniczy – 2015
Problemy optymalizacji struktury floty samolotów międzyregionalnych – 2016

Podziel się wpisem