Podczas odbywających się w Walencji – Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 – Instytutowi Lotnictwa przyznano  Złoty Medal Wynalazczości, za opracowane w Zakładzie Teledetekcji (Centrum Technologii Kosmicznych) narzędzie do przetwarzania zdjęć satelitarnych, agregacji danych i tworzenia łatwych w interpretacji map zjawisk fizycznych.

Inicjatorką udziału Instytutu Lotnictwa w targach i osobą koordynującą organizację wyjazdu była Monika Świech-Szczepańska (kierownik Biura Koordynacji CTK). Podczas dwudniowego wydarzenia Instytut Lotnictwa reprezentował Mariusz Kacprzak (kierownik Zakładu Teledetekcji).

Innova 2018
Innova 2018

Targi posiadają bardzo długa tradycję, przez 65 lat Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA odbywały się w Belgii, a w ubiegłym roku zostały przeniesione do Hiszpanii.

Poprzednia edycja miała miejsce w Barcelonie natomiast obecna odbyła się w Walencji, gdzie brało w niej udział ponad 160 wystawców z całego świata. Równolegle do Targów INNOVA odbywało się Międzynarodowe Forum FORINVEST – wystawa produktów i usług z dziedziny finansów, inwestycji, ubezpieczeń i nowych technologii z różnych dziedzin.

Połączenie obu wydarzeń spowodowało podwyższenie efektywności udziału w targach INNOVA m.in. przez rozszerzenie możliwości nawiązania międzynarodowych kontaktów wystawców z inwestorami oraz przedstawicielami przemysłu i biznesu z wielu krajów i z różnych branż.

Podziel się wpisem