Wynalazki opracowane przez naukowców Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zdobyły uznanie na międzynarodowych targach wynalazczości. Naukowcy odebrali złote medale podczas trzech wydarzeń: „Japan Design, Idea & Invention Expo”, „INNOVERSE EXPO 2023 USA” oraz „China International Expo”.

Złoty medal „Japan Design, Idea & Invention Expo”– P.443171 „System drzwi do transportu szynowego”

Wynalazek Jakuba Piłczyńskiego pt. „System drzwi do transportu szynowego” otrzymał złoty medal na targach Japan Design, Idea & Invention Expo.

Istotną cechą proponowanego rozwiązania technicznego jest zastosowanie w pojazdach szynowych transportu zbiorowego drzwi otwieranych pionowo do góry, w przeciwieństwie do standardowo stosowanych drzwi otwierających się na boki. Kierunek poruszania się drzwi w pojazdach szynowych transportu zbiorowego jest odwrócony o 90 stopni względem klasycznych drzwi otwierających się na boki znanych ze stanu techniki. Powierzchnia drzwi dostępna dla pasażerów w rozwiązaniu według wynalazku stanowi znaczną część powierzchni bocznej całego pojazdu.

Niniejszy wynalazek przyczynia się także do zwiększenia wygody pasażerów, skrócenia czasu postoju na przystanku, optymalizacji wykorzystania miejsca w pojeździe, a także zwiększenia dystansu między pasażerami – co może być istotne np. w przypadku epidemii choroby zakaźnej.

Złoty medal „INNOVERSE EXPO 2023 USA” – P.443876 „Katalizator przeznaczony do rozkładu nadtlenku wodoru z wysoką wydajnością”

Złoty medal dla Pawła Surmacza przyznano na targach INNOVERSE EXPO 2023 USA za wynalazek pt.: „Katalizator przeznaczony do rozkładu nadtlenku wodoru z wysoką wydajnością”.

Katalizator w wysokich temperaturach charakteryzuje się wysoką sprawnością rozkładu nadtlenku wodoru oraz długotrwałością działania w silniku rakietowym.

Kluczowym aspektem wynalazku jest dobór materiałów, pozwalających na:

  • nieograniczony w czasie kontakt z produktami rozkładu 98% nadtlenku wodoru: mieszaniny pary wodnej i tlenu w temperaturze 940°C,
  • wyeliminowanie efektów mechanicznych, skutkujących ścieraniem powierzchni elementów katalizatora (zastosowanie monolitycznej struktury nośnika),
  • uzyskanie najwyższej wydajności rozkładu nadtlenku wodoru poprzez zastosowanie materiału aktywnego lub kilku materiałów aktywnych jednocześnie, odpowiadających aktywności katalitycznej srebra, niedoświadczających efektów mechanicznych charakterystycznych dla czystego srebra w temperaturze adiabatycznego rozkładu 98% nadtlenku wodoru.

Złoty medal „China International Expo”– P.441167 „Układ i sposób sterowania poduszkowcem jednosilnikowym”

Złoty medal odebrali także Krzysztof Szafran, Wiesław Zalewski, Marcin Janiszewski oraz Konrad Kozaczuk. Twórcy wynalazku pt. „Układ i sposób sterowania poduszkowcem jednosilnikowym”.

Nagrodę wręczono podczas Międzynarodowych Targów China International Expo w Konkursie Wynalazczości.

Celem wynalazku jest opracowanie rozwiązania układu napędowego oraz układu sterowania poduszkowca, wyposażonego w jeden silnik napędowy, pozwalającego na zmniejszenie generowanego przez wentylator napędowy ciągu generującego ruch postępowy, przy zachowaniu stałego przepływu masowego powietrza przez poduszkę powietrzą oraz zapewniającego pełną możliwość sterowania kierunkowego.

Układ sterowania poduszkowcem zawiera jeden silnik oraz jeden wentylator napędowy obudowany tunelem, w którym usytuowane są uchylne klapy boczne.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem