1 grudnia 2016 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się 133. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

Członkowie obrad wzięli udział w panelu naukowym pt. „Badania naukowe a przemysł kosmiczny w Polsce”. Przewodniczącym panelu był profesor Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, od lat związany również z Instytutem Lotnictwa. Referaty w tej części wygłoszone zostały przez profesora Piotra Wolańskiego („Wkład Polski w badania kosmiczne”) oraz dr Martę Wachowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA („Przemysł kosmiczny w Polsce”).

W trakcie obrad zorganizowane zostały wybory członków krajowych Polskiej Akademii Nauk i członków Akademii Młodych Uczonych.

Instytut Lotnictwa z okazji obrad wziął udział również w wystawie „Udział Polski w badaniach kosmicznych”. Zaproszeni goście mogli obejrzeć model rakiety ILR-33 „Bursztyn”, której projekt realizowany jest w Zakładzie  Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa. Na wystawie zostały zaprezentowane również modele satelitów oraz programy badawcze Centrum  Badań Kosmicznych PAN.

Podziel się wpisem