W dniach 13-14 grudnia 2010 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się XI Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Wydarzenie zgromadziło wybitne autorytety z dziedziny nauki, praktyków z zakresu administracji państwowej oraz kooperacji polsko-amerykańskiej. Konferencja stała się forum dla uczestników do wymiany poglądów i idei w sferze innowacji i nowoczesnych technologii.

Organizatorem Konferencji był Instytut Lotnictwa w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Amerykańska Izba Handlowa, Polska Akademia Nauk, Fundacja Aktywności dla Innowacji i Wzrostu Gospodarczego oraz Fundacja Wymiany Innowacji w Nauce i Technologii. Celem spotkania było wzmocnienie polsko-amerykańskiej współpracy
w zakresie innowacji i rozwoju wysokich technologii w ramach wspólnych inicjatyw i projektów.

Program konferencji podzielony został na pięć sesji plenarnych. Pierwsza sesja plenarna poświęcona była m.in. inwestycjom amerykańskim w Polsce. Autorzy referatów skoncentrowali się na tematach związanych przede wszystkim z nowymi kierunkami rozwoju polskiego przemysłu obronnego we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz inwestycjach amerykańskich w polskiej gospodarce. W kolejnej sesji poruszono tematy związane z ochroną zdrowia oraz współpracą polsko-amerykańską w zakresie badań nad chorobami cywilizacyjnymi. Trzecia sesja poświęcona była tematyce z zakresu polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju. Przedstawiciele m.in. z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Lotnictwa oraz wielu organizacji międzynarodowych zaprezentowali potencjał ośrodków badawczo-rozwojowych i firm w dziedzinie nowoczesnych technologii. W czwartej sesji przedstawiono referaty, które dotyczyły technologii obronnych. Omówiono również rolę innowacji w rozwoju firm. Ostatnia, piąta sesja plenarna dotyczyła m.in. kwestii związanych z zaawansowanymi technologiami.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci najwyższych amerykańskich i polskich władz zarządzających sferą nauki i technologii. Ze strony amerykańskiej wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele kanadyjskiego giganta Pratt&Whitney, Lockhead Martin, Armii Stanów Zjednoczonych. Polskie władze reprezentowali m.in. przedstawiciele z Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Lotnictwa, Urzędu Patentowego RP, jak i reprezentanci wyższych uczelni technicznych. W spotkaniu wziął również udział Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce – Lee Feinstein oraz Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Roman Rewald

Ta konferencja o polsko-amerykańskiej współpracy jest skupiona na nauce i technologii, ale zwłaszcza na obiecujących obszarach, które stwarzają okazje do praktycznego zaangażowania pomiędzy Polakami i Amerykanami. Szukamy naprawdę bardzo prostych kroków. Pierwszy krok to dzielenie informacji w obszarach, które są obiecujące, kolejny – rozwijanie bezpośrednich (jeden na jeden) wzajemnych stosunków, które pozwolą ludziom budować wzajemne zrozumienie – powiedział po konferencji George Handy, President Activity for Innovation and Economic Growth

Równie entuzjastycznie wypowiadał się Zbigniew Grabowski z Pratt&Whitney w East Hartford Connecticut w Stanach Zjednoczonych – Jestem bardzo zadowolony z udziału w tej konferencji. Myślę, że możemy tutaj nawiązać kontakty, które w przyszłości pomogą nam wypracować nowe innowacyjne rozwiązania i w naszych silnikach odrzutowych jak i doprowadzą polskich inżynierów i polskich naukowców do bycia zdolnymi do tworzenia wspaniałego wkładu do rynkowych produktów Pratt & Whitney w niedalekiej przyszłości.

I Polsko-Amerykańska Konferencja Przemysłu Obronnego odbyła się w marcu 2002 r.
w Waszyngtonie. Ze strony polskiej wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele przemysłu lotniczego, obronnego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz wielu firm zorientowanych na kooperację międzynarodową . Na czele delegacji polskiej stał ówczesny wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke.

Kolejne konferencje odbywały się przemiennie w Waszyngtonie i w Warszawie, w siedzibie Dowództwa Wojsk Lotniczych.

Od lewej: Alon Redlich, President of International Technology Sourcing; Lucyna Jaremczuk, Ministerstwo Gospodarki; Jerzy Osypowicz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego; Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk; Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Malcolm R. O’Neill, Assistant Secretary of the US Army; Lee Feinstein, United States Ambassador In Poland; Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa; Alicja Adamczak, President, Polish Patent Office.

Podziel się wpisem