Lotem fotogrametrycznym w dniu 11 czerwca 2014 r. zakończyła się wiosenna seria nalotów nad leśnymi powierzchniami badawczymi projektu HESOFF zlokalizowanymi na Płycie Krotoszyńskiej. Loty realizuje zespół Zakładu Teledetekcji Centrum Technologii Kosmicznych IL.

W ich trakcie, za pomocą zbudowanej w Instytucie Lotnictwa Platformy Wielosensorowej, pozyskiwane były zdjęcia w zakresie widzialnym (460nm – 640 nm) oraz bliskiej podczerwieni (700nm – 850nm). Zintegrowany z sensorami komputer Platformy Wielosensorowej analizuje pozyskane fotografie pod kątem oznaczania zdrowotności biomasy już w trakcie lotu. Zespół Zakładu Teledetekcji wykonuje zdjęcia zarówno za pomocą samolotów bezzałogowych, jak i załogowych. Po zakończeniu fotografowania danego obszaru zdjęcia są mozaikowane oraz umieszczane jako osobna warstwa na serwerze GIS. Fotografie mogą być także poddane analizie wielospektralnej pod kątem automatycznego oznaczania obiektów (analiza wielospektralna) lub obliczania wskaźników telemetrycznych dla zadanego obszaru (analiza zdrowotności biomasy, wilgotności itp.). Analizy telemetryczne zdjęć lotniczych są dodatkowo korelowane z pomiarami in situ oraz z analizami na podstawie zdjęć satelitarnych wykonywanych za pomocą instrumentu OLI na pokładzie satelity LandSat-8.

Kolejne loty fotogrametryczne w serii letniej rozpoczną się już w czerwcu i potrwają aż do końca okresu wegetacyjnego.

Podziel się wpisem