W budynku Komisji Europejskiej przy Rue Van Maerlant 2, naprzeciw siedziby Komitetu Regionów odbyło się 23 września b.r. końcowe spotkanie projektu CoopAir-LA – Wytyczne dla współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej w lotnictwie  i transporcie lotniczym.
Spotkanie podsumowało 18-miesięczny okresu współpracy jednostek z Europy (INTA, ISDEFE i UPM z Hiszpanii, GMV-SKYSOFT z Portugalii, Instytutu Lotnictwa z Polski, Airbus z Francji) i z Ameryki Łacińskiej (CONACYT z Meksyku, Embraer z Brazylii, MINCYT z Argentyny) uczestniczących w pracach projektu.
Spotkanie otworzył dyrektor Sekcji Transportu Komisji Europejskiej, Andreas Siegler, wyrażając zadowolenie z podjęcia skutecznej próby włączenia potencjału badawczego w dziedzinie aeronautyki krajów Ameryki Łacińskiej w strategię rozwoju lotnictwa w krajach Unii Europejskiej. W dalszej części spotkania występowali przedstawiciele krajów z drugiej półkuli biorących udział w projekcie CoopAIR-LA. przedstawiciele: Meksyku, Argentyny i Brazylii omawiający możliwości badawcze swoich krajów.  Koordynator Projektu CoopAir-LA, Carlos Prieto Saiz, omówił główne zamierzenia (cele) projektu i efekty uzyskane w trakcie funkcjonowania konsorcjum oraz  wyraził przekonanie, że wyniki uzyskane w ramach Projektu dobrze posłużą do intensyfikacji współpracy między naszymi krajami.Na zakończenie tej części obrad głos zabrał przedstawiciel ASD-Europe, Patrick de Prevaux, który omówił obecny stan i zakres współpracy pomiędzy reprezentantami przemysłu lotniczego z Europy i Ameryki Łacińskiej oraz perspektywy na przyszłość. W części drugiej spotkania , poświęconej strategii krajów Unii i Ameryki Łacińskiej w zakresie współpracy naukowo-badawczej przemysłów lotniczych obu tych obszarów, wypowiadali się głównie przedstawiciele organizacji tworzących konsorcjum CoopAir. Głos zabrali, prezentując własny punkt widzenia na kwestie współpracy bieżącej i gotowości do współdziałania w wybranych obszarach tematycznych w przyszłości, reprezentanci następujących firm:
  • Embraer (Brazylia) w osobach Jao Taborda i Jorge Ramos ,
  • Airbus (Francja) – Jean Paul Domergue,
  • CIDESI (Meksyk) – Cirilo Noguera,
  • Universidad Nacional de la Plata (Argentyna) – Alexandro Patanella,
  • INTA (Hiszpania) – pani Marta March.
Na zakończenie odbyła się dyskusja, którą poprowadził szef Wydziału Badań i Rozwoju Techniki Lotniczej Komisji Europejskiej Liam Breslin.
Ogólnie, projekt został pozytywnie przyjęty i rokuje nadzieje na rozwój dalszej współpracy w tym udział Instytutu Lotnictwa w nowych projektach, o których rozmawiano w kuluarach.
Prezentacje ze spotkania znajdują się TUTAJ.
Podziel się wpisem