Instytut Lotnictwa otrzymał wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej za bezzałogowy śmigłowiec robot do zadań specjalnych ILX-27.
To nagroda dla wszystkich twórców – konsorcjum firm: Instytut Lotnictwa – Warszawa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. – Łódź. Honorowy Patronat nad Salonem MSPO objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to forum łączące potencjalnych klientów i dostawców, to miejsce prezentacji najnowocześniejszych technologii i produktów w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej, miejsce poznawania potrzeb i oczekiwań odbiorców, spotkań i rozmów, nawiązywania nowych kontaktów i podtrzymywania już istniejących dla przedstawicieli z krajów całego świata. To impreza o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego sektora zbrojeniowego. Od wielu lat wspierany jest przez Ministerstwa Obrony Narodowej, Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Siły Zbrojne RP oraz Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju.  Gośćmi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego są specjaliści, zarówno krajowi – przedstawiciele kadry Wojska Polskiego, Policji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rządu RP – jak i delegacje zagraniczne.

Podziel się wpisem