W dniach 28-29 maja 2015 roku w Ohio State University w Stanach Zjednoczonych odbyła się Polsko–Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Wydarzenie to należy do najbardziej rozpoznawalnych imprez tematycznych na świecie.

XV-jubileuszowa-polsko-amerykanska-konferencja-nauki-i-technologii

Celem jubileuszowego spotkania była wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma na celu określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją. Jubileusz to czas wspomnień, refleksji, to powrót myślami do ludzi, którzy tworzyli historię tej konferencji. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań i planów na kolejne lata.

Konferencja skierowana była do decydentów i specjalistów reprezentujących władze, przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów badawczych oraz przedsiębiorstw z sektorów związanych z technologiami lotniczymi i kosmicznymi, energetyką i środowiskiem, przemysłem obronnym, technologiami produkcji i materiałowymi.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Technologie lotnicze i kosmiczne
  • Energetyka i Środowisko
  • Przemysł Obronny i Bezpieczeństwo
  • Technologie produkcji i materiałowe

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

  • George Osypowicz, Prezes Foundation for Innovations Exchange in Science and Technology

Członkowie:

  • Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa
  • Mike Benzakein, Dyrektor Propulsion and Power Center, The Ohio State University

 

TERMIN KONFERENCJI
28-29 maja 2015

 

MIEJSCE KONFERENCJI

HILTON COLUMBUS AT EASTON
3900 Chagrin Drive,
Columbus, Ohio, 43219, USA

TEL: +1-614-414-5000
FAX: +1-614-414-5100

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 13 marca  2015 roku.

Akceptacja abstraktu zostanie przesłana autorom do 27 marca 2015 roku.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w Power Point) w języku angielskim do dnia 8 maja 2015 roku.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 8 czerwca 2015 roku.

Przesłanie pełnych wersji wygłaszanych artykułów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w dziewiątym wydaniu „Journal of Polish-American Science and Technology”.

Wystąpienia i teksty do publikacji winny być w języku angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

Komunikat do pobrania w języku polskimangielskim (PDF).

 

Osoby do kontaktu:

George Osypowicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel. kom.: 602 727 009
fax: (22) 627 47 12
e-mail: g.osypowicz@donau.com.pl

 

Tomasz Osypowicz
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

tel.: (22) 846 00 11 w. 815
tel. kom.: 609 901 005
e-mail: tomasz.osypowicz@ilot.edu.pl

 

Aneta Olejniczak
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

tel.: (22) 846 00 11 w. 551
e-mail: aneta.olejniczak@ilot.edu.pl

Podziel się wpisem