15 -16  maja 2014 roku w Ohio State University w Stanach Zjednoczonych odbyła się XIV Polsko – Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Wydarzenie to należy do najbardziej rozpoznawalnych imprez tematycznych na świecie.  Jest także największym przedsięwzięciem w dziedzinie polsko – amerykańskiej współpracy bilateralnej skierowanym do ludzi, którzy chcą dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem. Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Ohio State University w Columbus. Kluczowym założeniem konferencji  jest wymiana myśli oraz zacieśnienie relacji miedzy polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz wysokich technologii.  Konferencja ma na celu określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli administracji rządowej, uczelni, instytucji i ośrodków naukowo-badawczych, a także przedstawicieli różnych gałęzi gospodarki. W ramach konferencji odbyło się szereg spotkań i dyskusji na wielu płaszczyznach  tematycznych. Poruszone zostały zagadnienia z zakresu: technologii kosmicznych, systemów dla lotnictwa, energii, rolnictwa precyzyjnego, obronności i bezpieczeństwa oraz naukowej i gospodarczej współpracy polsko-amerykańskiej. Dotychczas w konferencji uczestniczyli specjaliści reprezentujący kluczowe polskie i amerykańskie instytucje naukowe i przemysłowe, takie jak: NASA Goddard Spaceflight Center, DARPA, General Electric, Rytheon, Lockheed Martin, Boeing, United Technologies, Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WB Electronics.

Zapraszamy na oficjalną stronę Konferencji. 

Podziel się wpisem