W dniach 25-26 kwietnia 2013 roku w Waszyngtonie, DC odbyła się XIII Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Wydarzenie zgromadziło wysokiego szczebla urzędników, naukowców oraz inżynierów z USA i Polski.
Organizatorem Konferencji były Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Ohio State University. Celem spotkania było wzmocnienie polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie innowacji i rozwoju wysokich technologii w ramach wspólnych inicjatyw i projektów.  W konferencji uczestniczyli specjaliści z kluczowych amerykańskich i polskich instytucji takich jak NASA Goddard, General Electric, Raytheon, DARPA, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Politechniki Warszawskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, WB Electronics. Pani Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki wygłosiła przemówienie powitalne. Program Konferencji obejmował również przemówienia Ryszarda Schnepfa, Ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych, Bogusława Winida, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Marcy Kaptur z Kongresu USA.

Zakres tematyczny XIII Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii obejmował analizę stanu obecnego i perspektyw rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej w obszarze technologii lotniczych i kosmicznych, energetyki oraz przemysłu obronnego.

 Oficjalna strona konferencji

Podziel się wpisem