W dniach 17-21 września, dzięki wsparciu sponsorskiemu Instytutu Lotnictwa, odbyły się XII Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze w Bezmiechowej. Warsztaty jak co roku zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa. MIWL to wydarzenie skupiające wokół tematu bezzałogowych aparatów latających środowisko naukowe, akademickie i wojskowe z całego kraju. Podczas Warsztatów rozgrywany jest również konkurs na Akademicki Bezzałogowy Aparat Latający.

Udział w warsztatach, w tym roku, wzięli przedstawiciele takich uczelni jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Wielu pracowników Instytutu Lotnictwa jest jednocześnie członkami Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa, a Instytut od początku istnienia SMIL jest kluczowym partnerem Stowarzyszenia. Instytut Lotnictwa co roku wspiera sponsorsko i merytorycznie Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze. Również w tym roku, pracownicy Instytutu w trakcie trwania MIWL wygłosili szereg bardzo interesujących referatów na temat realizowanych obecnie w Instytucie projektów:

– Agnieszka Sobieszek – „Technologie klejenia stosowane w lotnictwie – Nowoczesny wirnik autorotacyjny”

– Małgorzata Wojtas – „Technologia klejenia anodowanego stopu aluminium 6005 T6 w celu weryfikacji możliwości wzmocnienia nasady łopaty wirnika nośnego wiatrakowca”,

– Mirosław Delega – „Nowoczesny wirnik autorotacyjny z głowicą bezprzegubową”,

– Mateusz Pietrosiński – ,,Wpływ geometrii profilu łopaty na osiągi wiatrakowca”,

– Adam Dziubiński – „Postępy prac w projekcie bezzałogowca w układzie połączonych skrzydeł MOSUPS”,

Instytut Lotnictwa przekazał również kilkadziesiąt pozycji książkowych z Wydawnictw Instytutu Lotnictwa, które zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu na Akademicki Bezzałogowy Aparat Latający.

W konkursie na Bezzałogowy Statek Latający BSL2015 pierwsze miejsce zajęła ekipa z Koła Naukowego SAE Aerodesign z Politechniki Warszawskiej. W konkursie na bezzałogowy wielowirnikowiec wygrało Koło Naukowe High Flyers z Politechniki Śląskiej. Ekipa AGH Aero została laureatem nagrody za najciekawszą prezentację działalności koła.

Tekst i zdjęcia – K. Błasiak, A. Dziubiński – SMIL

Podziel się wpisem