13-14 grudnia 2010, w Warszawie, odbyła się 11. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Konferencję zorganizowali: Instytut Lotnictwa w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Amerykańska Izba Handlowa, Polska Akademia Nauk, Fundacja Aktywności dla Innowacji i Wzrostu Gospodarczego oraz Fundacja Wymiany Innowacji w Nauce i Technologii. Celem konferencji była wymiana idei, a także wzmocnienie współpracy w obszarze innowacji i wysokich technologii.

Sesje konferencyjne podzielono na cztery bloki tematyczne:

  • Wyzwania i bariery w Polsko-Amerykańskiej współpracy w nauce i technologii
  • Stan obecny i kierunki rozwoju we współpracy pomiędzy uniwersytetami
  • Stan obecny i kierunki rozwoju we współpracy pomiędzy instytutami badawczymi
  • Stan obecny i kierunki rozwoju w Polsko-Amerykańskiej współpracy technologicznej na rzecz biznesu

Oficjalna strona konferencji.

Podziel się wpisem