W dniu 22.05.2012 Prezes Ligi Przyjaciół Lotnictwa, nasz były pracownik mgr inż. Andrzej Rudiuk oraz Dyrektor Muzeum Techniki inż. Jerzy Jasiuk uroczyście otworzyli w Muzeum Techniki wystawę czasową p.t.:”Przegląd Polskich Bezzałogowych Systemów Latających”. Wystawa została przygotowana pod patronatem Instytutu Lotnictwa i Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przy wsparciu Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa i była mocnym akcentem  konferencji naukowo-technicznej  p.t.; „Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce”, która odbyła się dzień wcześniej także w Muzeum Techniki. Kolejne sesje konferencji poruszały:

  • Problemy rozwoju budowy i eksploatacji statków powietrznych
  • Kształtowanie właściwości statków powietrznych w świetle wymagań zdatności do lotu oraz bezpieczeństwa
  • Uwarunkowania ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem lotów bezzałogowych statków powietrznych
  • Kształcenie, szkolenie oraz doskonalenie kadr w zakresie użytkowania i utrzymania bezzałogowych statków powietrznych.

Na wystawie kilkunastu wystawców przedstawiło swoje „bezpilotowce”, a licznie zgromadzeni pasjonaci, wśród których spotkaliśmy także wielu naszych emerytowanych pracowników mieli co oglądać! Na zakończenie wystawy, która trwać będzie do niedzieli 27 maja b.r., atrakcją dla najmłodszych będą pokazy w sobotę i niedzielę na specjalnie przygotowanym torze przeszkód! W dniu 25 maja natomiast odbędzie się  konkurs dla studentów i absolwentów na najlepszą pracę poświęconą bezzałogowym statkom powietrznym.


fot. Adam Dziubiński – Instytut Lotnictwa, Dział Aerodynamiki

Podziel się wpisem