Zespół polskich naukowców i lekarzy został wyróżniony na tegorocznym zjeździe Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Rzymie za badania nad hałasem lotniczym. W pracach zespołu uczestniczył pracownik Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł  Skalski.

Prezentowana praca „The effect of aircraft noise exposure on blood pressure and asymptomatic organ  damage” została nagrodzona w kategorii “Environment and CV diseases”. Kierownikiem zespołu był dr hab. n. med. Marek Rajzer z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pracach zespołu uczestniczyli: pracownik Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Skalski, doktorantka CMUJ Marta Rojek (główna pomysłodawczyni pracy badawczej), lekarze, personel medyczny z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Danutę Czarnecką.

Hałas lotniczy jest czynnikiem środowiskowym zaburzającym prawidłowe funkcjonowanie szeregu systemów regulacyjnych i rytmów biologicznych w tym rytmu snu i czuwania oraz dobowego rytmu zmian ciśnienia tętniczego krwi. Celem prowadzonych prac jest ocena wpływu hałasu lotniczego na parametry ciśnienia tętniczego pochodzące z całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi w powiązaniu z oceną wskaźników uszkodzenia narządowego w zakresie dużych tętnic i serca w tym: parametrów sztywności tętnic ocenionych metodą tonometrii aplanacyjnej oraz wskaźników struktury i funkcji mięśnia lewej komory w badaniu echokardiograficznym.

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Rzymie (ESC Congress) odbył się w dniach 27-31 sierpnia 2016 roku. To jeden z największych tego typu kongresów na świecie (ponad 32 tysiące delegatów z 140 krajów).

Więcej informacji: http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress

Dyplom dla prezentera

Podziel się wpisem