28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu odbyła się gala finałowa podczas której ogłoszono wyniki naboru w konkursie stażowym „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” organizowanego przez ARP oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przy współpracy firm zrzeszonych w ZPSK. W wydarzeniu wzięła udział Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz.

Laureaci konkursu (absolwenci lub młodzi naukowcy) odbędą płatne staże w instytutach naukowych, jednostkach badawczych oraz firmach prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kosmicznym będącymi podmiotami zrzeszonymi w ZPSK lub innych podmiotach działających w sektorze kosmicznym.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa była jedną z instytucji, do której kandydaci mogli składać swoje aplikacje. Na gali finałowej poznaliśmy naszego stażystę – Marka Płochowa, który od września będzie brał udział w pracach Zakładu Technologii Kosmicznych. Umowę stażową w imieniu Instytutu podpisał obecny na wydarzeniu dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, dr inż. Leszek Loroch.

Gala połączona była także ze zjazdem osób, które uczestniczyły w przeszłości w programie stażowym w ESA. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa pracują obecnie 3 osoby będące absolwentami programu (Ewa Majewska, Tomasz Noga, Adam Okniński).

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny, na którym nasi przedstawiciele podzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w programie. Ewa Majewska opowiedziała o pracy w 5 krajach w wiodących podmiotach europejskiego sektora, natomiast Tomasz Noga mówił  o swoich zagranicznych doświadczeniach, m.in. w ramach projektu ILR-33 BURSZTYN.

Podziel się wpisem