Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa informuje, że Komisja Konkursowa powołana na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, § 11 ust. 4, po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych i dokonaniu oceny końcowej przedstawia Ministrowi Gospodarki kandydaturę Pana Witolda Wiśniowskiego na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pn. Instytut Lotnictwa.

 

prof. dr hab. inż. Maciej Bossak

Zastępca Przewodniczącego

Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa

Podziel się wpisem