Ukazał się 43 numer serii Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa wydawanej przez Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa. Zapraszamy do zakupu książki profesora Romana Domańskiego pt. „Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne. Wybrane zagadnienia”.

Energia i procesy jej konwersji są podstawą naszej egzystencji i podstawą rozwoju cywilizacyjnego. Transport energii na sposób ciepła jest wobec tego istotnym elementem w przyrodzie, technice, medycynie. Zjawiska wymiany ciepła są bardzo złożone i ich poznanie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju nowych technologii. Eksperymenty dotyczące wymiany ciepła są trudne i kosztowne, a rozwiązania teoretyczne są możliwe dla prostych geometrii i warunków brzegowych, tak więc ważne są symulacje i obliczenia numeryczne.

Wykłady z wymiany ciepła prowadzone są w bardzo różny sposób i obejmują bardzo szeroki zakres tematów. W ramach prac na wydziale Mechaniki i Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przygotowano szereg materiałów pomocniczych, skryptów i książek w tym wyposażonych w komputerowe wspomaganie procesu nauczania.

Powołanie w Instytucie Lotnictwa nowego Centrum Transportu i Konwersji Energii stało się inspiracją do przygotowania nowych pomocy do nauczania Wymiany Ciepła. Podstawą przedstawionego wykładu jest prezentacja Power Point z nagranymi komentarzami. W ten sposób wykład staje się bardziej dynamiczny, a komentarze pozwalają na bardzo istotne poszerzenie wiadomości przedstawionych na ekranie. Na rynku jest wiele opracowań dotyczących procesów wymiany ciepła, zaś prezentowany wykład ma umożliwić szybkie poznanie procesów wymiany ciepła.

Przedstawiony wykład można podzielić na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich obejmuje wiadomości podstawowe dotyczące procesów wymiany ciepła z komentarzami słownymi podkreślającymi zjawiska fizyczne i ich parametry. Druga część wykładów obejmuje wybrane dwa obszary transportu energii na sposób ciepła, a mianowicie oddziaływanie promieniowania laserowego na ciała stałe oraz zagadnienia chłodzenia łopatek turbin i silników turbinowych. Oba te obszary zostały omówione bardziej szczegółowo wraz z prezentacją wybranych wyników badań. Zagadnienia te nie zostały wybrane przypadkowo – mają one ogromne znaczenie praktyczne, a procesy w nich zachodzące są bardzo złożone i są przedmiotem ciągłych badań w czołowych ośrodkach badawczych i przemysłowych na świecie. Do dyspozycji czytelnika jest materiał drukowany – obejmujący wszystkie prezentowane slajdy, oraz płyta CD audio, na której znajdują się prezentacje z komentarzem. Czytelnik może wybrać określony wykład i uruchomić go na swoim komputerze.

Książkę można nabyć w sklepie on-line pod tym adresem.

Podziel się wpisem