Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży.

I.

Oznaczenie nieruchomościNr księgi wieczystejPowierzchnia
[ha]
Rodzaj zbycia nieruchomościWartość nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku wielorodzinnym przy ulicy Andrzejowskiej 7 w WarszawieKW prowadzona jest dla nieruchomości budynkowej
WA1M/00166077/5
21,5 m2Sprzedaż,
Przetarg pisemny nieograniczony
272 000 pln.

II. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,50 m2. Lokal jest położony na II kondygnacji (parter) budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal składa się z: pokoju, korytarza, aneksu kuchennego i łazienki oraz przynależnego udziału w nieruchomości wspólnej położonej w Warszawie ul. Andrzejowska 7. Lokal  jest w stanie do remontu, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, c.o. i elektryczną. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 0,9 m2.

Lokal nie jest wyodrębnioną własnością i nie ma założonej księgi wieczystej – nieruchomość budynkowa, w skład której wchodzi sprzedawany lokal, posiada KW o numerze WA1M/00166077/5.

III.

Art. 35 ust. 2 pkt 3) do 5) oraz 7) do 10) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm)

Nie dotyczy.

IV. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Termin upływa 16 listopada 2022 r.

Informacji na temat lokalu udziela dział Infrastruktury Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa pod numerem telefonu: 607 706 096.

Wykaz niniejszy będzie wywieszony na okres 21 dni (od dnia 05.10.2022 r. do dnia 26.10.2022 r.):

– na tablicy ogłoszeń Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – al. Krakowska 110/114 Warszawa

– na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl

– w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Podziel się wpisem