Spółka-córka Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, działająca pod nazwą Mieleckie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., została nowym właścicielem Wydziału Usług Lotniczych w Mielcu. Umowę przeniesienia praw własności do zorganizowanej części przedsiębiorstwa podpisano 31 października 2022 roku z firmą Airbus Poland S.A. Głównym celem nabycia Wydziału Usług Lotniczych w Mielcu przez spółkę Instytutu jest poszerzenie możliwości w zakresie komercjalizacji prac i produktów oraz wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Nowa jednostka specjalizuje się w usługach i szkoleniach lotniczych, ale rozwija także projektowanie i produkcję części, elementów wyposażenia oraz komponentów lotniczych.

Podstawowa działalność Mieleckich Zakładów Lotniczych będzie skupiała się na kontynuacji świadczenia usług lotniczych na rzecz Lasów Państwowych w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz pożarami. Spółka dysponuje flotą 40 samolotów, z których większość przystosowana jest do realizacji usług agrolotniczych i przeciwpożarowych. Ponadto, spółka posiada kompetencje w zakresie obsługi samolotów General Aviation różnych typów oraz zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, a także – dzięki wyspecjalizowanej kadrze – prowadzi w pełni certyfikowany ośrodek szkolenia lotniczego.

„Celem utworzenia spółki i nabycia przez Instytut Wydziału Usług Lotniczych w Mielcu – mówi Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – było pozyskanie partnera przemysłowego do realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych, w tym do współpracy w komercjalizacji projektów opracowanych w ramach kompetencji Instytutu i całej Sieci Badawczej Łukasiewicz. Naszą ambicją jest nie tylko utrzymywanie i kontynuacja dotychczasowej działalności Wydziału Usług Lotniczych, ale także uruchomienie procesów produkcyjnych. Chcielibyśmy, aby Mieleckie Zakłady Lotnicze stały się ośrodkiem konsolidującym różne podmioty gospodarcze z obszaru lotnictwa, posiadające często wysokie specjalistyczne kompetencje, w celu reaktywacji przemysłu lotniczego z polskim kapitałem. Liczymy, że Mieleckie Zakłady Lotnicze, jako państwowa osoba prawna będą mogły pozyskać środki finansowe na inwestycje i realizacje naszych projektów”.

Samolot Dromader w akcji gaśniczej. Fot. Airbus Poland S.A.

Owocne negocjacje

Mając na względzie konieczność rozwijania prowadzonej w Mielcu działalności, a zarazem przyjętą politykę rozwojową całej Grupy Airbus,  właściciel Wydziału Usług Lotniczych w Mielcu zdecydował o zbyciu tej jednostki biznesowej, chcąc jednakże zachować dotychczasowy charakter i stabilność realizowanych przez nią zadań. Dzięki dobrym kontaktom i owocnej współpracy, oferta złożona przez Instytut została przyjęta przez Grupę Airbus z dużym zainteresowaniem, a podjęte negocjacje doprowadziły do uzgodnienia korzystnych dla obu stron warunków transakcji.

„W tym roku obchodzimy 50-lecie Wydziału Usług Lotniczych w Mielcu, który od 1972 roku nieprzerwanie świadczy usługi pożarnicze oraz rolnicze, głównie dla sektora publicznego w Polsce. WUL to znacząca część naszej firmy, wielu kompetentnych i doświadczonych pracowników. Airbus w Polsce jest jednak przede wszystkim  ściśle związany w swojej działalności z wojskową produkcją  lotniczą i usługami serwisowymi w tym obszarze. Postanowiliśmy skupić się lokalnie na dalszym rozwoju produkcji oraz obsłudze serwisowej flot samolotów wojskowych. Byliśmy jednak zdeterminowani, aby naszą mielecką część biznesu przejął krajowy inwestor, firma stabilna, mogąca zapewnić WUL nie tylko bezpieczeństwo biznesowe, ale i rozwój. Cieszymy się, że ta część naszej działalności przechodzi obecnie pod skrzydła Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Jesteśmy  przekonani, że w ramach nowej organizacji WUL będzie rozwijał i poszerzał swoją działalność w Polsce. Jednocześnie dzięki tej transakcji zacieśnimy współpracę pomiędzy Instytutem a Airbus Poland na wielu innych płaszczyznach związanych z branżą lotniczą” –  powiedział Johannes von Thadden, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Airbus Poland S.A.

Spółka Mieleckie Zakłady Lotnicze usytuowana jest w specjalnej strefie ekonomicznej w Mielcu i dzięki swemu położeniu w centrum Doliny Lotniczej stanowić będzie zaplecze nie tylko dla Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, ale samodzielnie zamierza wkraczać ze swoimi usługami zarówno na rynki krajowe, jak i zagraniczne. Współpraca z Instytutem pozwoli na poszerzenie możliwości rozwojowych spółki. Stanowi ona także inspirujące dla obu stron połączenie instytucji badawczej z partnerem przemysłowym.

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem