Zapraszamy do pobrania bezpłatnej publikacji pt. „Wybrane zagadnienia projektowania samolotów” przygotowanej przez dr hab. inż. Cezarego Galińskiego.

Publikacja dostępna jest pod tym linkiem: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/Cezary_Galinski_Wybrane_zagadnienia_projektowania_samolotow.pdf.

Książka powstała przede wszystkim z myślą o studentach pierwszych lat studiów na kierunku lotnictwo, którym często trzeba wyjaśnić podstawy techniki lotniczej bez wchodzenia w szczegóły, te ostatnie pozostawiając wykładom specjalistycznym. Pobieżny charakter przedstawionej wiedzy o projektowaniu i konstrukcji samolotów ma służyć lepszemu zrozumieniu złożoności tego procesu i stanowić podstawę do dalszego pogłębiania wiedzy w tym obszarze. Celem niniejszej książki nie jest prezentacja szczegółowych metod analizy poszczególnych zagadnień, lecz raczej syntezy ich wyników.

W pracy wykorzystano niektóre wyniki projektów finansowanych przez MNiSW nr O N509 025836 oraz NCBiR nr PBS1/A6/14/2012, POKL 04.01.01-00-002/08 i POKL 04.01.01-00-061/10.

44 Galinski

Podziel się wpisem