Zapraszamy do lektury numeru 41 w serii „Biblioteka Naukowa” wydawanej przez Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa. Najnowsza książka Włodzimierza Gnarowskiego poświęcona jest wybranym zagadnieniom projektowania samolotów o podwyższonej manewrowości.

Książka powstała głównie na bazie prac własnych autora i poświęcona jest wybranym zagadnieniom aerodynamiki i konstrukcji samolotów o podwyższonej manewrowości. Zawiera krótką charakterystykę tych specjalnych samolotów, w których sposoby podwyższania manewrowości są i będą jednym z podstawowych wyzwań.

W pierwszym rozdziale podano opisy zjawisk fizycznych związanych z wykonywaniem lotów na bardzo dużych kątach natarcia. Dokonano również ogólnego przeglądu prac i badań prowadzonych w laboratoriach aerodynamicznych na świecie.

Rozdział drugi prezentuje metody i wyniki badań prowadzonych przez autora w czasie pełnienia funkcji Głównego Konstruktora Samolotów w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Ten zakres prac zrealizowany został w latach 1987 – 1997 i dotyczy opracowanej i zastosowanej metody  podwyższenia manewrowości zbudowanego w Polsce samolotu szkolno-bojowego I-22 Iryda.

W tym rozdziale zamieszczone zostały interesujące informacje źródłowe z procesu budowy, badań laboratoryjnych oraz, co chyba najważniejsze, z badań w locie samolotu. Czytelnik otrzyma informacje o wynikach badań z podaniem warunków ich uzyskania. Z różnych względów takie dane niezwykle rzadko można znaleźć w literaturze tematycznej. Zwykle informacje pochodzą albo z zapożyczonych, fragmentarycznych danych, albo ze względu na tematykę objęte są klauzulą poufności.

Rozdział trzeci zawiera opis projektu koncepcyjnego samolotu szturmowego o podwyższonej manewrowości opracowywanego zgodnie z warunkami zdefiniowanymi przez zespół specjalistów Akademii Obrony Narodowej. Koncepcja bazowała na doświadczeniach zdobytych w toku prac nad kolejnymi wersjami samolotu szkolno-bojowego Iryda, od samolotu z aerodynamiką klasyczną aż do wersji z aerodynamiką przystosowującą samolot do wymagań podwyższonej manewrowości I-22 M96. Przedstawiona koncepcja, w zamierzeniach, miała być nowym samolotem o oryginalnym układzie konstrukcyjnym, wyspecjalizowanym w wykonywaniu misji szturmowych, eksploatowanym w warunkach polowych. Podobnie jak w rozdziale drugim niniejszej książki, autor zamieszcza wyniki badań prowadzonych na etapie opracowywania koncepcji samolotu w celu potwierdzenia proponowanych, nowatorskich rozwiązań w zakresie aerodynamiki i konstrukcji samolotu z nadzieją na ich wykorzystanie w przyszłości przez następców.

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa: www.ilot.edu.pl/sklep.

 

Podziel się wpisem