Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zaprosił przedstawicieli branży bezzałogowej na spotkanie pt. „Jak robić międzynarodowe projekty w sektorze dronowym? Finanse, partnerstwa, inspiracje”. Wydarzenie zorganizowane w ramach 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oferowało możliwość zaprezentowania pomysłów i nawiązania kontaktów z innymi firmami i instytucjami.

Spotkanie otworzył dr Remigiusz Kopoczek, wiceprezes ds. badawczych w Sieci Badawczej Łukasiewicz, który podkreślił jak ważne dla gospodarki jest finansowanie nowych technologii, które nie mają jeszcze sprawdzonego modelu biznesowego.

Swoje prezentacje wygłosili także przedstawiciele Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, który to instytut pełni rolę koordynatora Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i Czysta Mobilność”. BPK ICM aktywnie wspiera przedsiębiorców i naukowców zainteresowanych udziałem i pozyskiwaniem funduszy z programu Horyzont Europa.

Dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki, w swoim przemówieniu wskazał na sektor bezzałogowy jako jeden z trzech strategicznych obszarów Instytutu, który wspiera rozwój projektów bezzałogowych w zakresie technologii, usług i regulacji.

Grzegorz Trzeciak, dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych Instytutu wygłosił prezentację i poprowadził krótką dyskusję na temat kierunków rozwoju branży BSP w kontekście wydarzeń na Ukrainie.

Dr Beata Lubos, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, wskazała na potencjał programu Horyzont Europa dla sektora dronowego, a dr Oskar Lubiński zaprezentował różnorodne projekty dla wsparcia sektora dronowego. Całe wydarzenie poprowadziła Elżbieta Mrozek.

W trakcie spotkania zaproszeni prelegenci zaprezentowali innowacyjne technologie BSP i ich różnorodne zastosowania: 

 • Andrzej Zieliński, Orange Polska -– Dane telekomunikacyjne w automatyzacji planowania i realizacji operacji bezzałogowych
 • Nasir Kayani, Viasat Inmarsat – Next Generation UAV Terminal Technology
 • Adam Rytter, Airotec sp. z o. o. – Inspekcja świateł lotniskowych dronem – Airotec DeFI
 • Vlad Kozak, Fundacja Postup – MinesEye – Wykrywanie min za pomocą BSP
 • Maciej Kossowski, Uniwersytet Łódzki – Analiza ewolucji koryt wybranych odcinków rzecznych oraz sztucznych zbiorników wodnych
 • Radosław Zych, Akademia UAV – Pole widoczności wroga
 • Franciszek Milczarski, Spectre Solutions – SPECTRE SOLUTIONS – systemy dronowe do specjalnych zastosowań
 • Jakub Barański, Umanned Helicopters – W świecie quadcopterów, bądź jak helikopter
 • Józef Wołoch, Viadrone – Autonomia BSP
 • Andrzej Puka, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie – Drony – potencjalny wpływ na środowisko celne i handlowe

Wydarzenie zamknęła sesja matchmakingowa, która pozwoliła uczestnikom i prelegentom na wymianę doświadczeń i zaprezentowanie potrzeby w zakresie partnerstw merytorycznych i technologicznych.

Wymiana doświadczeń odbywała się przy dwóch stolikach:

 • Wzajemne wsparcie pomiędzy cywilnymi i militarnymi technologiami dronowymi, prowadzonym przez Katarzynę Kowalską i Beatę Lubos.
 • Łączność, transport i automatyzacja w technologiach dronowych, prowadzonym przez Oskara Lubińskiego i Elżbietę Mrozek.

Organizatorzy spotkania dziękują za pozytywne przyjęcie wydarzenia i liczą na to, że owocne dyskusje umożliwią szersze zaangażowanie polskiego sektora BSP w międzynarodowe projekty B+R. 

Wsparcie dla branży dronowej

Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność” oferuje indywidualne konsultacje na temat projektów i konsorcjów w ramach programu Horyzont Europa.

Kontakt: oskar.lubinski@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa realizuje wsparcie przygotowania pozwolenia na loty wg. metodyki SORA, wkrótce Certyfikację BSP, spektrum usług B+R do optymalizacji technologii bezzałogowych („ciche śmigło dla BSP”, „symulator lotów” oraz szereg testów np. w tunelu aerodynamicznym, laboratorium akustycznym czy napędów elektrycznych i hybrydowych).

Więcej informacji w tym zakresie: elzbieta.mrozek@ilot.lukasiewicz.gov.pl, tel. 509 779 099.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem