17 grudnia 2012 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepsze prace wykonane w Instytucie Lotnictwa w roku 2011 ogłoszonego przez dyrektora Instytutu Lotnictwa w 7 lutego 2012 roku.

 Komisja, w składzie:

– prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj

– prof. dr hab. inż. Maciej Bossak

– dr inż. Wojciech Potkański

podjęła decyzję o przyznaniu nagród za następujące prace:

  • Wielokryterialne i multidyscyplinarne projektowanie aerodynamiczne z wykorzystaniem modelowania parametrycznego,
  • Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków,
  • Demonstrator wydajnej, taniej i bezpiecznej technologii otrzymywania wysoko stężonego i oczyszczonego nadtlenku wodoru (klasy http) – utleniacza i jednoskładnikowego rakietowego materiału pędnego,
  • System pomiarowo-rejestrujący do badań wiropłatów,
  • Zintegrowany system pomiaru parametrów lotu dla samolotu bezpilotowego Czajka, umożliwiający wykonanie automatycznego lądowania,
  • Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie,
  • Metody badawcze oraz system do badania odporności na zderzenie elementów konstrukcji samolotów i pojazdów lądowych służące ocenie bezpieczeństwa pasażerów.

 Podczas uroczystości Dyrektor Instytutu Lotnictwa wręczył także nagrody dla najlepszych pracowników Instytutu Lotnictwa w roku 2012.

Galerię zdjęć  z uroczystości można zobaczyć tutaj

Podziel się wpisem