Włosko-Polskie Forum Aeronautyki | Italian-Polish Aerospace Forum

4 grudnia 2019 r. w warszawskim Hotelu Bellotto odbyło się Włosko-Polskie Forum Aeronautyki (Italian-Polish Aerospace Forum) poświęcone współpracy naukowej i biznesowej pomiędzy Polską i Włochami w sektorze lotniczym. Wydarzenie obejmowało konferencję z udziałem ekspertów branżowych oraz sesję networkingową z udziałem wszystkich firm uczestniczących w wydarzeniu.

W konferencji, ze strony Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, udział wzięli: Sylwester Wyka – zastępca dyrektora naczelnego oraz Leszek Loroch – dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych.

Dyrektor Wyka był uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Polski i włoski sektor lotniczy: nowy model współpracy między krajami w dziedzinie zaawansowanych technologii przemysłowych”. W panelu tym udział wzięli także: Adam Bartosiewicz – wiceprezes zarządu Grupy WB, Sebastian Chwałek – wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Lorenzo Mariani – dyrektor handlowy Leonardo i dyrektor generalny Leonardo International oraz Dariusz Śliwowski – wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Organizatorem Włosko-Polskiego Forum Aeronautyki była Ambasada Włoch w Polsce przy wsparciu Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz ICE – Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich.

Partnerem strategicznym wydarzenia była firma Leonardo, włoski lider sektora lotniczego, który w Polsce wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej w realizacji kilku kluczowych programów.

Podziel się wpisem