W dniach 2 -7 listopada 2014 r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, oraz Kierownicy obu Zakładów CBMK: Michał Szmidt i Wojciech Manaj, uczestniczyli w Hartford (USA) w roboczych spotkaniach z firmami zrzeszonymi w UTC.

Najważniejsze to spotkania z zespołami w firmie Pratt & Whitney, dla których CBMK pracuje od 10 lat. W wyniku tych spotkań określono działania, jakie należy podjąć w CBMK, aby zintensyfikować tę współpracę. W czasie spotkania z kierownictwem P&W podpisano umowę przedłużającą naszą współpracę do końca 2016 roku.

Przedstawiciele CBMK spotkali się również z grupą inżynierów i naukowców z United Technologies Research Center (UTRC) oraz z kadrą pracujących dla P&W laboratoriów Univercity of Connecticut. Celem tych spotkań było rozważenie możliwości wspólnej realizacji projektów naukowo-badawczych na potrzeby UTC, a w konsekwencji podniesienie na wyższy technologicznie poziom współpracy CBMK z UTC oraz wzbogacenie oferty CBMK.

Kluczowym punktem  programu był udział w corocznym szczycie dostawców P&W (P&W Engineering Supplier Summit), w czasie którego omówiono wszystkie aspekty współpracy firmy z jej dostawcami.

Podziel się wpisem