W dniu 21 września 2018, Instytut Lotnictwa gościł u siebie  Patricka Ky, dyrektora wykonawczego European Aviation Safety Agency (EASA). Pan Patrick Ky spotkał się z dyrektorem Instytutu Lotnictwa, Pawłem Stężyckim, dyrektorem zarządzającym GE Company Polska, Marianem Lubienieckim oraz kilkoma innymi przedstawicielami Instytutu podczas swojej jednodniowej wizyty w Polsce.

Podczas spotkania obecni byli także profesor Aleksander Nawrat – wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Piotr Samson – prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także wiceprezes ULC, Maciej Witkowski oraz Julian Rotter – dyrektor spraw międzynarodowych w ULC.

Spotkanie miało na celu prezentacje Instytutu Lotnictwa szefowi najważniejszej w Europie agencji ds. bezpieczeństwa, a także dyskusję nt. nowego programu ramowego na lata 2021-2027 Horizon Europe, a także kwestii przyszłej współpracy EASA z Instytutem Lotnictwa.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w transporcie lotniczym w Europie. Do jej zadań należy m.in.: harmonizacja przepisów i certyfikacja, tworzenie jednolitego rynku lotniczego UE, opracowywanie przepisów technicznych dotyczących lotnictw, certyfikacja typu statku powietrznego i komponentów, a także zatwierdzanie przedsiębiorstw, które projektują, produkują wyroby lotnicze lub prowadzą ich obsługę techniczną.

patrick_ky_easa_ilot

Podziel się wpisem