1 kwietnia 2009 roku w Instytucie Lotnictwa przedstawiciele Scientific Diplomatic Club zrzeszającego attache naukowych ambasad akredytowanych w Polsce. Goście zapoznali się z pracami badawczo – rozwojowymi prowadzonymi w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej Instytutu, ich organizacją, zakresem badań i wyposażeniem stanowisk badawczych. Na zakończenie wizyty odwiedzili kilka wybranych laboratoriów Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Podziel się wpisem