Wizyta tureckiej delegacji w Instytucie Lotnictwa | Turkish delegation at the Institute of Aviation

27 października 2018 w Instytucie Lotnictwa odbyło się polsko-tureckie spotkanie przedstawicieli instytutów badawczych, administracji i nauki. Stronę turecką reprezentowali przedstawiciele Izmir Institute of Technology oraz Teknopark Izmir.

Spotkanie miało na celu przybliżenie działalności wymienionych wyżej jednostek edukacyjnych i przemysłowych z Turcji, a także zapoznanie ich z profilem analogicznych jednostek polskich. Dyskusja z gośćmi służyła rozpoznaniu obszarów, w których strona polska i turecka mogłyby rozpocząć współpracę bilateralną w zakresie naukowym i komercyjnym. Program spotkania obejmował także wizytę w wybranych laboratoriach i zakładach Instytutu Lotnictwa.

Skład delegacji z Turcji stanowili: rektor Izmir Institute of Technology – prof. Mustafa Guden, oraz dyrektorzy zarządzający Teknopark Izmir.

W spotkaniu ze strony Instytutu Lotnictwa uczestniczyli: dyrektor Instytutu Lotnictwa – Paweł Stężycki, zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa – Sylwester Wyka, p.o. dyrektor ds. naukowych – Andrzej Leski, pełnomocnik ds. organizacji badań naukowych – Joanna Cygler, kierownik Zakładu Transportu – Andrzej Tywoniuk, dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych – Konrad Kozaczuk, kierownik Zakładu Aerodynamiki – Mikołaj Jarkowski oraz przedstawiciele zespołu zadaniowego ds. komercjalizacji i rozwoju – Agata Wierzbińska, Tomasz Osypowicz i Piotr Loroch.

Polską administrację i naukę reprezentowali także: zastępca dyrektora w departamencie ds. innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Robert Nowicki, zastępca dyrektora w departmencie ds. innowacji i rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Mateusz Gaczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (PW) – Janusz Frączek oraz p.o. zastępca dyrektora w departamencie ds. współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Cezary Błaszczyk.

Podziel się wpisem