W dniach 23 i 24 lutego 2009r. Instytut Lotnictwa w Warszawie gościł przedstawiciela General Electric Aviation Engineering, pana Subroto Basu. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach rozszerzenia współpracy w zakresie badań materiałów, struktur i komponentów silników lotniczych.
Władze Instytutu przedstawiły panu Basu potencjał i możliwości badawcze naszej placówki, co spotkało się z pozytywną reakcją ze strony przedstawiciela General Electric. Efektem spotkania było ustalenie daty końca II kwartału bieżącego roku, jako ostatecznego terminu opracowania przez strony programu ramowego oraz terminarza prac wspólnego przedsięwzięcia.
Podziel się wpisem