W dniach 17-18 października br. w zajęciach zawodoznawczych  w Instytucie Lotnictwa  uczestniczyła grupa młodzieży wraz z opiekunami  z Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Wizyta odbyła się w ramach projektu pn. „Praktyczna szkoła 2”, nr POKL.09.02.00-04-017/13.

Młodzież miała okazję zapoznać się z  profilem działalności Instytutu  i pracami  badawczo-rozwojowymi prowadzonymi  w dziedzinie lotnictwa i przestrzeni kosmicznej, tak w skali kraju, jak i w skali globalnej, oraz ze sposobem prowadzenia badań w wybranych laboratoriach. Goście odwiedzili także wybrane laboratoria i zapoznali sie z historycznymi konstrukcjami naszych samolotów, jak również z konstrukcjami prototypowymi.

Projekt „Praktyczna Szkoła 2” jest skierowany do uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz techników z powiatu bydgoskiego. Celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Podziel się wpisem