W dniu 7 marca 2019 Instytut Lotnictwa odwiedził Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Samorządu Województwa Mazowieckiego, Marcin Wajda. Wizyta miała na celu przedstawienie infrastruktury badawczej wraz z wyposażeniem oraz projektów Instytutu Lotnictwa zrealizowanych dzięki funduszom europejskim pozyskanym przy wsparciu województwa mazowieckiego.

Spotkanie odbyło się w Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych (CITLiK), gdzie utworzono miejsca pracy dla ponad 400 inżynierów i techników w sektorze wysokich technologii.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Instytucie Lotnictwa utworzono i zmodernizowano laboratoria: kompozytów, napędów kosmicznych i satelitarnych, lotniczych i kosmicznych badań środowiskowych, teledetekcji, materiałoznawstwa, analiz cieplnych i wytrzymałościowych oraz przyrządów lotniczych i kosmicznych.

Instytut Lotnictwa pozyskał także dofinansowanie europejskie na zakup niezbędnej infrastruktury badawczej, w tym m.in. zrobotyzowanego systemu układania taśm kompozytowych. Od wielu lat korzyści wynikające z zastosowania kompozytów w lotnictwie stymulują prace nad nowymi materiałami oraz technologiami wytwarzania. Technologie kompozytowe wpisują się także w priorytetowe kierunki badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Zgodność realizowanych w Instytucie Lotnictwa zadań z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami obejmuje również rozwiązania technologiczne w kosmonautyce. Instytut Lotnictwa realizuje obecnie projekty związane m.in. z ekologicznymi materiałami pędnymi, napędami satelitarnymi i rakietowymi oraz teledetekcją. Europejska Agencja Kosmiczna wyznaczyła napędy satelitarne i rakietowe jako jedną z najatrakcyjniejszych nisz, w których polskie podmioty mogą odegrać wyjątkową rolę i być liderami na skalę światową za kilkanaście lat. Instytut Lotnictwa jest zdecydowanym liderem w Polsce w tej domenie, biorąc udział w 10 na 12 projektów ESA przekazanych do Polski.

Misją Instytutu Lotnictwa jest także wspieranie polskiego przemysłu poprzez przygotowanie technologii, która może być wykorzystana przez krajowych producentów. Podczas spotkania władz województwa mazowieckiego zostały zaprezentowane liczne projekty badawcze, w tym rozwijana z sukcesem rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN oraz rozwiązania dla nowoczesnego rolnictwa z wykorzystaniem rozwijanych w Instytucie Lotnictwa systemów bezzałogowych i teledetekcyjnych.

Dyrekcja Instytutu Lotnictwa podkreśliła także wagę współpracy międzynarodowej z amerykańskim instytutem badawczym Nevada Institute of Autonomous Systems, która doprowadziła do utworzenia w 2017 roku wspólnego Centrum Doskonałości. Instytut Lotnictwa jest jedyną polską instytucją, która bierze udział w pilotażowym programie systemów UTM w Newadzie pod nadzorem Federalnej Administracji Lotnictwa. W testach wykorzystywane są bezzałogowe systemy latające: ILX-32 MOSUPS i Baraguar oraz system antydronowy SUDIL.

Działalność badawcza, technologiczna i organizacyjna Instytutu Lotnictwa bardzo dobrze wpisuje się w założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której bazą budowania względnie stabilnej przewagi konkurencyjnej kraju są innowacyjność, współpraca, współzależność, elastyczność oraz dynamiczność. Instytut Lotnictwa odgrywa istotną rolę w znacznej części sektorów strategicznych, a w innych zaczyna budować stabilną pozycję. Ponadto, wzmacnia potencjał ludzki i organizacyjny na Mazowszu – pracę znalazło tutaj do tej pory 1300 inżynierów oraz specjalistów.

Podziel się wpisem