Najnowsza publikacja Wydawnictw Naukowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa już w sprzedaży. W ramach serii „Biblioteka Naukowa” ukazała się książka dr. inż. Wita Stryczniewicza pt. „Anemometria obrazowa PIV w praktyce badań aerodynamicznych”.

Anemometria obrazowa (ang. Particle Image Velocimetry, PIV) jest bezinwazyjną techniką pomiaru pola prędkości przepływającego płynu.

Celem niniejszej monografii jest przybliżenie praktycznych aspektów pomiarów techniką anemometrii obrazowej w badaniach aerodynamicznych, będących jej najczęstszym zastosowaniem.

Metoda pomiarowa anemometrii obrazowej polega na pomiarze przemieszczenia cząstek znacznikowych poruszających się w płynie. Pomimo prostoty modelu pomiaru uzyskanie prawidłowego wyniku wymaga od osób wykonujących badania znajomości szeregu zagadnień, obejmujących technikę laserową, rejestrację obrazów cząstek oraz przetwarzania obrazów i specyfiki opracowania danych pomiarowych PIV. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami za pomocą najpopularniejszej metodyki pomiarów PIV, opierającej się na cyfrowym opracowaniu pary obrazów cząstek poruszających się wraz z płynem w płaszczyźnie ekranu świetlnego.

W pierwszej kolejności skupiono się na opisie fizycznych uwarunkowań badań oraz praktycznych aspektach pomiarów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy z systemem PIV. Następnie przedstawiono przykłady prezentacji wyników oraz szacowania niepewności pomiaru.

Opracowanie kierowane jest do specjalistów, badaczy oraz studentów prowadzących pomiary techniką PIV, w szczególności chcących zastosować ją do prowadzenia badań w tunelach aerodynamicznych.

Książkę można nabyć w sklepie internetowym pod tym linkiem.

Podziel się wpisem