140 mln euro – tyle polskie firmy uzyskały z kontraktów z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sektor kosmiczny podsumował 10 lat członkostwa Polski w ESA podczas specjalnej konferencji jubileuszowej zorganizowanej w Warszawie. Wśród instytucji, które zyskały na współpracy z agencją jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, który jako jeden z 150 polskich podmiotów uczestniczy w europejskich projektach kosmicznych. Swoją wiedzę i wsparcie technologiczne przekaże teraz polskim start-upom w ramach powołanego właśnie inkubatora ESA BIC Poland.

Celem ESA BIC Poland będzie wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki w ramach programu inkubacji.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jako członek partnerstwa regionalnego, będzie wspierać realizację celu ESA BIC Poland poprzez wsparcie techniczno-technologiczne startupów podlegających inkubacji.

Do zadań ESA BIC Poland należeć będzie m.in. promowanie przedsiębiorczości, wspieranie współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją, działania wzmacniające współpracę międzynarodową. Oferta ESA BIC skierowana jest do startupów, tj. młodych firm technologicznych, które działają krócej niż 5 lat i chcą dostarczać produkty, procesy lub usługi z wykorzystaniem nowych technologii lub przy innowacyjnym wykorzystaniu istniejących technologii.

Inkubacja start-upów w Polsce realizowana będzie w dwóch miastach, w Warszawie oraz w Rzeszowie.

10 lat Polski w ESA

Współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną realizuje obecnie ponad 300 polskich podmiotów, a 150 z nich bierze bezpośredni udział w projektach kosmicznych.

Polskie członkostwo łączy się z wieloma korzyściami: dostępem do infrastruktury naziemnej i kosmicznej, współpracą z kosmicznymi agencjami narodowymi i największymi firmami sektora kosmicznego, możliwością rozwoju rodzimych technologii, znaczącym udziałem w łańcuchu dostaw projektów kosmicznych oraz rozwojem kadr i licznymi programami edukacyjnymi.

ESA chwali natomiast polskie kompetencje w zakresie technologii kosmicznych, wskazując na specjalizacje w zakresie napędów rakiet i satelitów oraz systemów deorbitacyjnych.

Polskie technologie w misjach ESA

Uwagę ekspertów ESA przykuwają m.in. specjalistyczne komponenty kosmiczne. Przykładem jest opracowany w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa zawór umożliwiający regulację ciągu silników rakietowych dla przyszłych rakiet i lądowników księżycowych, który jest rozwijany w ramach ESA Future Launchers Preparatory Programme. Rozwiązanie to zaprezentowano także dyrektorowi generalnemu ESA, dr. Josefowi Aschbacherowi podczas konferencji jubileuszowej w Warszawie.

–  ESA zaznacza, że koncentracja potencjału Instytutu na kilku niszach rynkowych, takich jak właśnie zawory, ekologiczne napędy czy deorbitacja satelitów jest słusznym podejściem. Przy bliskiej współpracy z krajowymi i zagranicznymi integratorami systemów kosmicznych jest to najlepsza droga do wdrożenia polskich komponentów jako europejskiego standardu w nadchodzących misjach ESA – podkreśla dr inż. Adam Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Prezentację produktów i technologii opracowanych w Instytucie będzie można zobaczyć podczas jednych z największych targów branży kosmicznej w Europie: Space Tech Expo Europe w Bremie, które rozpoczną się już 15 listopada.

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem