Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 25 mln złotych z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na utworzenie nowoczesnego Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych. 29 grudnia 2020 roku umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor naczelny instytutu, dr inż. Paweł Stężycki.

Przedmiotem dofinansowanego projektu jest rozbudowa budynku laboratoryjnego wykorzystywanego w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa przez Zakład Technologii Kosmicznych i wyposażenie go w aparaturę naukowo-badawczą.

– Utworzenie Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych jest ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej instytutu i całej Sieci Badawczej Łukasiewicz w obszarze nowoczesnych technologii napędów kosmicznych. Dzięki tej inwestycji mamy szansę stać się liderem jeśli chodzi o ekologiczne napędy małych rakiet i satelitów – mówi dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych - wizualizacja
Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych – wizualizacja

Planowany w ramach projektu budynek będzie miał 3 kondygnacje i powierzchnię ok. 1200 m kw. Powstanie w nim szereg laboratoriów, w tym m.in. hamownia silników rakietowych, laboratorium podsystemów rakietowych, laboratorium satelitarnych napędów korekcyjnych oraz laboratorium materiałów pędnych.

Centrum będzie wyposażone w m.in.: stanowisko próżniowe z oprzyrządowaniem, aparaturę do analizy instrumentalnej oraz aparaturę do badań termicznych.

Infrastruktura ta będzie przeznaczona do prowadzenia prac B+R obejmujących m.in.:

  • rozwój silników rakietowych na materiały pędne o obniżonej toksyczności, głównie z nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem,
  • rozwój rakiet do zastosowań kosmicznych,
  • preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych,
  • preparatykę oraz testy złóż katalitycznych do rozkładu stężonego nadtlenku wodoru oraz nowych, jednoskładnikowych materiałów pędnych z grupy tzw. HPGP,
  • rozwój technologii silników hybrydowych z nadtlenkiem wodoru oraz paliwem stałym,
  • rozwój napędów do deorbitacji satelitów,
  • rozwój komponentów pirotechnicznych.

Rozbudowa istniejącego laboratorium jest elementem konsekwentnej realizacji strategii przyjętej przez instytut, aby stać się wiodącą jednostką badawczą w Europie na rynku badań nad napędami rakietowymi i satelitarnymi. Konsekwencja ta przynosi już szereg pozytywnych efektów, takich jak znaczący wzrost kompetencji, co z kolei przekłada się na wzrost zaufania europejskich partnerów przemysłowych oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Z nowej infrastruktury korzystać będą badacze instytutu, jednostek z nim współpracujących oraz konsorcjanci realizowanych projektów badawczych. Będzie ona też wykorzystywana przez instytut do realizacji komercyjnych usług badawczych na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów zewnętrznych.

Realizowany projekt pozwoli także na rozwój współpracy programowej z uczelniami technicznymi. Z nowoczesnej bazy laboratoryjnej będą bowiem mogli korzystać studenci odbywający w instytucie staże naukowe.

Nowe centrum to również ważny punkt na technologicznej mapie Mazowsza w obszarze kosmicznym oraz szansa na wzrost innowacyjności i konkurencyjności tego regionu.

Wartość projektu to 39 654 148,50 PLN. Dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wynosi 25 632 652,95 PLN.

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem