W Instytucie Lotnictwa w Warszawie dla potrzeb Pracowni Technologii Kosmicznych powstaje stanowisko do badań silników rakietowych o ciągu do 5 kN. Będzie umożliwiało przeprowadzanie testów wszystkich rodzajów silników rakietowych, których ciąg wytwarzany jest na drodze egzotermicznych reakcji chemicznych w komorze spalania. Stanowisko będzie wyposażone w system pomiarowy pozwalający na zbieranie informacji z czujników siły, ciśnienia i temperatury co pozwoli na określenie pełnych charakterystyk pracy badanego silnika. Dodatkowo wykonany zostanie system zasilania zawierający trzy niezależne linie zasilania, tj. linię paliwa, linię utleniacza oraz linię układu bezpieczeństwa. Całość zostanie zainstalowana w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu (hamownia). Sterowanie procesem badawczym będzie się odbywało z oddzielnego pomieszczenia.

Podziel się wpisem