Nad zalewem Siemianówka w Gminie Narewka na granicy Polski i Białorusi odbyły się VIII Międzynarodowe Zawody Modeli Wodnosamolotów.

Wydarzenie przyciągnęło kilkudziesięciu zawodników z kraju i z zagranicy. Polskę reprezentowały ekipy z całego kraju – w tym z odległego Cieszyna. Zagranicę reprezentowali natomiast Ukraińcy, Słowacy i Czesi. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonały miejscowe władze i przedstawiciele Politechniki Białostockiej. Zawodom przyglądali się okoliczni mieszkańcy.

Instytut Lotnictwa został zaproszony do przedstawienia poduszkowca PRC-600. Zaprezentowano możliwości pojazdu w pokonywaniu wzniesień i poruszaniu się nad powierzchnią wody. Okolicznym władzom złożono propozycję zakupu PRC-600 dla grupy ratowników WOPR, którzy ochraniają zalew i zabezpieczają wczasowiczów, wędkarzy oraz zawody bojerów.

Po prezentacji poduszkowca zaproponowano przeloty dla przedstawicieli władz, służb, WOPR-u, Policji, Straży Granicznej oraz dla uczestników zawodów i okolicznej ludności.

Większość uczestników pokazów po raz pierwszy widziała poduszkowiec i przyglądała się jego działaniom na lądzie i wodzie. Z tego też powodu chętnie przyjmowano zaproszenia przedstawicieli Instytutu Lotnictwa do przelotu maszyną.

Relacja video z przelotu poduszkowcem.

Podziel się wpisem