17 czerwca 2011, po raz kolejny odbyło się Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencja naukowa i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymujemy w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą. Zgodnie z praktyką sprawdzoną w czasie poprzednich konferencji oczekujemy referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji.

Szczegółowe informacje o Forum znajdują się w Internecie pod adresem: www.ilot.edu.pl/wiroplaty2011

Podziel się wpisem