Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informują o uruchomieniu VII edycji konkursu „Polish Space Fellowship Program” (dawniej: “Rozwój kadr sektora kosmicznego”). Laureaci otrzymają możliwość odbycia staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego. Program skierowany jest do absolwentów studiów technicznych i młodych naukowców. Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa uczestniczy w programie jako jednostka przyjmująca na staż.

Wyłoniona osoba będzie pracować w dynamicznym zespole Centrum Technologii Kosmicznych, realizującym szereg projektów badawczo-rozwojowych dla m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony, Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Staż w Instytucie to szansa na poszerzenie wiedzy inżynierskiej m.in. w zakresie rakiet i napędów kosmicznych.

Działania realizowane są w niszach, w których rozwijane polskie kompetencje są konkurencyjne na arenie międzynarodowej.

Stażysta będzie realizować ambitne zadania z poniższego zakresu:

 • Realizacja prac badawczo-rozwojowych pod kątem:
  • komponentów i podsystemów rakietowych,
  • systemów napędowych zaplecza do realizacji testów napędów i rakiet,
  • urządzeń mechanicznych, mechatronicznych oraz pirotechnicznych.
 • Rozwój projektów od pomysłu do realizacji, w tym:
  • praca z systemami CAD/CAE,
  • wykonywanie obliczeń wspierających procesy projektowania (modelowanie i symulacje),
  • dobór materiałów oraz technologii wytwarzania,
  • tworzenie dokumentacji technicznej,
  • integracja prototypów i demonstratorów technologii,
  • udział w kampaniach testowych systemów kosmicznych,
  • udział w przeglądach projektów.

Stanowisko zapewnia kontakt z zaawansowaną aparaturą i oprogramowaniem, testami, współpracą z krajowymii zagranicznym przemysłem oraz rozwojem faktycznych innowacyjnych produktów.  

O nas

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa realizuje prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Działalność w obszarze technologii kosmicznych jest prowadzona z największymi graczami międzynarodowego rynku, między innymi: ESA, DLR, CNES, JAXA, ONERA, ArianeGroup, ArianeWorks, Avio, Nammo, Thales Alenia Space, Airbus Defence & Space oraz OHB Systems. Instytut realizuje 23 na 29 projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie technologii rakietowych, które trafiły do Polski. Dotyczą one między innymi perspektywicznych nisz takich jak: deorbitacja satelitów, druk 3D, małe rakiety suborbitalne, ekologiczne napędy satelitarne, silniki do realizacji lądowań rakiet nośnych lub napędzania misji eksploracyjnych.

Wymagania od kandydatów

 • Osoby posiadające wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych lub będące w trakcie jego uzyskiwania; preferowane kierunki studiów to: mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, automatyka i robotyka, energetyka, ale inne kierunki nie wykluczają szansy na stażu.
 • Umiejętność pracy z oprogramowaniem typu CAD/CAE (NX/Unigraphix lub podobne).
 • Umiejętność czytania i tworzenia schematów, rysunków i dokumentacji technicznej.
 • Wiedza w zakresie technologii kosmicznych w co najmniej jednym z następujących obszarów: napędy rakietowe, struktury, mechanizmy, materiały pędne, akwizycja danych, testowanie komponentów i systemów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność.
 • Bardzo wysokie zaangażowanie.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Mile widziane: doświadczenie w projektach kosmicznych, doświadczenie w pracy B+R.
 • Mile widziane:
  • Umiejętność pracy w oprogramowaniu typu CFD lub MES;
  • Podstawowe doświadczenie w programowaniu (C/C++/Python/Matlab/LabView).

Kalendarz zdarzeń

 • 21 marca – 30 kwietnia 2022 – przesyłanie zgłoszeń przez stażystów
 • 4 maja – 17 czerwca 2022 – rozmowy konkursowe
 • 24 czerwca 2022 – ogłoszenie wyników
 • 1 lipca – 31 grudnia 2022 – realizacja staży

Zgłoszenia

Aplikuj do 30 kwietnia 2022 na adres: staze@space.biz.pl.

Więcej informacji na stronie: https://space.biz.pl/staze/ oraz w Regulaminie.

Podziel się wpisem